برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

نازی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 هندز فری یا هدفون ١٣٩٩/١٢/٠٨
|

2 دبیرستان
دوره اول یا دوم دبیرستان و راهنمایی
١٣٩٩/١٢/٠٧
|

3 ترکان اسم یکی از کوه های اسفیدان است و بعضی آدمای اسفیدان برای فامیل انتخاب کردند ١٣٩٩/١١/٢٥
|

4 برای منفی کردن جمله است مثل:
I do not have candy
یا
I do not like candy
١٣٩٩/١١/١٨
|

5 همچین کلمه تی وجود خارجی ندارد ١٣٩٩/١١/١٠
|

6 تک شاخ دوست داشتی
یا تک شاخ دلربا
١٣٩٩/١١/٠٢
|

7 همون کافه خودمون
قهوه هم میشه برای همین اسم یک نوع قهوه علی کافه است
پس معتی قهوه تلخ هم میدهد
١٣٩٩/١١/٠١
|

8 به غیر از معنی دوست داشتن معنی
مثلا هم میده
مثلا: A like aunt یعنی آ مثل خاله
١٣٩٩/١٠/٣٠
|

9 اسم یک گروه پلیس یا اطلاعاتی در ترکیه ١٣٩٩/١٠/٣٠
|