برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

نسیم گندم دوست

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 عمل تلاش برای لاس زدن یا معاشرت کردن (در مهمانی، پارتی یا ...) است. اما شما آنقدر در این کار ناشی هستید که به مانند یک فلامینگو (دست و پا چلفتی) عمل ... ١٤٠٠/٠٣/٢٥
|

2 یک پپتیدومیمتیک، زنجیره ی کوچکِ شبه پروتئینی است که عملکرد مشابه یک پپتید دارد. پپتیدومیمتیک ها به طور معمول یا از طریق ایجاد تغییرات در ساختار یک پ ... ١٣٩٨/١١/٢٢
|

3 رويداد نادر؛ در شبيه سازي ديناميك رايانه‌اي، رويدادهاي نادر ممکن است به ندرت اتفاق بیفتد اما اغلب آن‌ها رويدادهايي هستند که بیشترین تأثیر را دارند ... ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

4 رسوب دادن آنتي ژن پروتئين در محلول با استفاده از آنتي بادي هایی که به طور اختصاصی به آن پروتئين خاص متصل مي شوند. از این تکنیک برای جداسازی و تغلیظ ... ١٣٩٨/٠٤/٢٧
|

5 یک contig مجموعه ای از تکه های دی ان ای همپوشان می باشد که هنگام قرار گیری در کنار هم تصویری از یک رشته ی کامل دی ان ای به دست میدهد. ١٣٩٨/٠٤/٢٦
|

6 غیر مقایسه ای
توصیف هر سیستمی که خروجی آن مستقیما متناسب با یک ورودی است. به عنوان مثال، "وقتی ولتاژ ورودی دو برابر شود، ولتاژ خروجی هم دو برابر ...
١٣٩٧/٠٩/١٨
|