برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

هیوامحمدی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 من یه کردم اسم پسرم هیوااست. درزبان کردی اسم پسره. متاسفم واسه اونایی که آدمودول میکنن ١٣٩٧/١٠/٢٦
|