دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢,٢٧٣
رتبه
رتبه در دیکشنری
١,٥٠٠
لایک
لایک
٢٦٤
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٧٤

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه

وقاهت و شقاوت یعنی ته پستی شکستن پهلوان حسین ( ع ) در مستی

تاریخ
١٠ ماه پیش
دیدگاه
١

گر زنی چوزش نهی چیزش بده بشنو این از من که کار افتاده ام گادن مفتی نمی ارزد بهیچ من زن مفتی مکرر گاده ام. یغمای جندقی ( ازفارسنامه ناصری ) .

تاریخ
١٠ ماه پیش
دیدگاه
٠

روحش شاد یادش گرامی

تاریخ
١٠ ماه پیش
دیدگاه
٠

سر زمین سختی و مشقت

تاریخ
١٠ ماه پیش
دیدگاه
٠

کفتری که بر روی بوم دیگران بنشیند به هوای خوردن چیزی

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.