برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

نعمت الله سیادت مقدم(عبقری)

نعمت الله سیادت مقدم هستم شاعر و نویسنده
متولد شده خوزستان شهرستان رامهرمز زادگاه سلمان فارسی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 عشق یعنی باید به حرف خدا اعتماد کرد که میگه بعد هر سختی آسانیست نباید در سختی ها جا زد عشق یعنی گریه شوق بعد اتمام سختی عشق را من تجربه کردم یعنی ح ... ١٣٩٩/٠٩/١١
|

2 عشق آن است که دو دل بهم رضا بدهد
نه که بگویی امام رضا کاری کن دل بدهد!
١٣٩٩/٠٩/١١
|

3 به چشمون که ته دوری مه اسیروم
اگر ته مرده شوری خدا کند مه بمیروم!
١٣٩٩/٠٩/٠٩
|

4


شو و زنجیر غموم روز و بینوویی
خال کُنج لبت منه کشوند و گدویی!
١٣٩٩/٠٩/٠٩
|

5 در ادبیات فارسی هانی یعنی شتاب عجله مثل کودکی که پشت فرمون دوچرخه ای میشینه میگه هان هان هان.در ادبیات لری یعنی بله جمله ایست خبری.


به هان ...
١٣٩٩/٠٨/٢٨
|

6 هر که تیشه نزند بر اندیشه خویش
با دو دست خود هم تواند شانه کشد بر ریش خویش!
١٣٩٩/٠٨/٢٥
|

7 اسم زیبایی هست ولی خیلیا برعکسش لیاقتش رو ندارن بی خودی دور بر میدارن.اسم تنها یک لقبه وقتی کسی در کاری یا مهارتی استاد باشه مردم به او لقبی میدن اما ... ١٣٩٩/٠٨/٢٠
|

8 پیر در گویش لری یعنی امامزاده ١٣٩٩/٠٨/١٩
|

9 روزگار که سر به نامردی گذاشت
قید مردی را بزن نامرد باش!
١٣٩٩/٠٨/٠٨
|

10 در زبان لری میشود(گلو)
در ادبیات فارسی معانی دیگری دارد(مجسه .خدا.


به هانی گلوله خورد اندر بتم
که تاوی افتاد در تنم
به مردی زار گ ...
١٣٩٩/٠٨/٠٨
|

11 به جملات دلنشین میگن ١٣٩٩/٠٨/٠٨
|

12 به زبان لری یعنی دندان ١٣٩٩/٠٨/٠٥
|

13 به زبان لری یعنی.زور.قوت.قدرت.
و پستان هم میشه
١٣٩٩/٠٨/٠٥
|

14 ای عشق تو را اگر باشد
بیابانی
مرا خوش است همه عمر در تو
سرگردانی.....
١٣٩٩/٠٦/١٩
|