دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٤,٩١٧
رتبه
رتبه در دیکشنری
٧٣٩
لایک
لایک
٤٩١
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٣٤

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٣ هفته پیش
دیدگاه
٠

( خرده فروشی ) فروشگاه پنهان، منظور فروشگاهی است که فقط فروش اینترنتی دارد و مشتری حضوری را پذیرش نمی کند. در مدل دیگر به جای فروش از فروشگاه، فروش ا ...

تاریخ
٣ هفته پیش
دیدگاه
٠

( خرده فروشی ) فروشگاه پنهان، منظور فروشگاهی است که فقط فروش اینترنتی دارد و مشتری حضوری را پذیرش نمی کند. در مدل دیگر به جای فروش از فروشگاه، فروش ا ...

تاریخ
٤ هفته پیش
دیدگاه
٠

property ( اموال - چیز ملموس ) که می توان مالک آن بود، مانند خانه یا ادعای یک منبع ( که شامل زمین می شود ) . asset ( دارایی - چیز ناملموس ) که ارزش ...

تاریخ
٤ هفته پیش
دیدگاه
٠

asset ( دارایی - چیز ناملموس ) که ارزش دارد ولی قابل تملک نیست. به عنوان مثال، سهام و اوراق قرضه یا مشتریان وفادار! property ( اموال - چیز ملموس ) که ...

دیدگاه
٠

اداره مالکیت معنوی

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.