منو
ناهیدعظانی

ناهیدعظانی

عضو از ٢ سال پیش
امتیاز کل
١,٦٣٦
لایک
١٧٧
لایک
دیس‌لایک
٦٧
دیس‌لایک
رتبه کل
١,٦٧٠
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١,٦٣٦
امتیاز
رتبه در دیکشنری
١,٦٧٠
لایک
لایک
١٧٧
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٦٧

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٧

احساس پشیمانی از گناه یاندامت بعد از انجام کار نادرست یااحساس گناه از انجام کار نام افق طبیعت ومحیط زیست، مثل شکستن شاخه درخت یا باز گذاشتن آب حین مس ...

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٨

زانو زدن برای احترام

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٩

حرف اول یا حروف اول نام

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٨

بنیانگذار، موسسش شرکت

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٩

پزشک عمومی

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.