دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢,٣١٠
رتبه
رتبه در دیکشنری
١,٤٨٨
لایک
لایک
٢٤١
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٥٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢

داروی NSAID که با بیماری های معده تداخل ندارد

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٠

دو اثر از علامت های هیپوکلسمی

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٠

داروی ضد التهاب

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه

علم مطالعه بیماری های روماتیک

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٩

در اثر کمبود کلسیم وقتی فرد به عصب فاشیای صورت ضربه بزنه انقباض صورت ایجاد میشود

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.