منو
نفیسه

نفیسه

عضو از ٢ سال پیش
امتیاز کل
٢,١٣٦
لایک
٢٢٣
لایک
دیس‌لایک
٤٧
دیس‌لایک
رتبه کل
١,٣٣٦
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢,١٣٦
امتیاز
رتبه در دیکشنری
١,٣٣٤
لایک
لایک
٢٢٣
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٤٧

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٤

عضله کمک کننده به اگونیست برای انقباض

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٢

چرخاندن به سمت داخل

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٢

التهاب تاندون و غشای آن

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٠

اسپاسم و کرامپ در عضله در اثر اختلال یون کلسیم

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٩

در اثر کمبود کلسیم وقتی فرد به عصب فاشیای صورت ضربه بزنه انقباض صورت ایجاد میشود

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.