برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

امین نقیزاده

amin nagizade. من امین نقیزاده هستم .
و شماره ی همراه من این است ۰۹۱۲۷۴۵۹۸۳۴

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 ماشین به اصطلاح SUV ساخت تویوتا
ماشین ۴ سیلندر ، ۶سیلندر ، ۸ سیلندر تویوتا شاسی بلند ساخت ژاپن
١٣٩٩/١٠/٠٤
|

2 روبرو شدن ، رویاروی شدن ، جلویش در آمدن 😊 ١٣٩٩/١٠/٠٤
|

3 در آمدن در آوردن در آمده در آمد در آورد در آمرد و ر دنه وردنه در درنه و اگنه ١٣٩٩/١٠/٠٤
|

4 تمیز شُد ١٣٩٩/١٠/٠٤
|

5 صدا و وحیی از طرف آسمان و از سوی خداوند به پیامبران ١٣٩٩/١٠/٠٤
|

6 نیما به معنی نیمه ی ماه ، زیبا ، درخشش، خرد ، کوچک ، بزرگ مرد کوچک ، اسم شایسته . ١٣٩٩/١٠/٠٤
|

7 ترن در معانی مختلف می شود : قطار ، پیچاندن ، بارکش ، وسیله ی نقلیه ای با طول زیاد و یا مترو که این در حرکه های مختلف متفاوت است یعنی :👇


...
١٣٩٩/١٠/٠٤
|

8 زراعت یعنی کاشت یک محصول برای بهره بری از محصولات آن و عبارت است از کاشت داشت و برداشت ١٣٩٩/١٠/٠٤
|

9 اختراع مردی به نام کارل بنز ١٣٩٩/١٠/٠٤
|

10 اتومبیل ، خودکار
١٣٩٩/١٠/٠٤
|

11 machine دستگاه ، ماشین ،
١٣٩٩/١٠/٠٤
|

12 ترکاندن ، انگشت کردن ١٣٩٩/١٠/٠٤
|

13 همون پرایدی که ایران داره تولید میکنه ١٣٩٩/١٠/٠٤
|

14 دستشویی کردن ١٣٩٩/١٠/٠٤
|

15 سفر ١٣٩٩/١٠/٠٤
|