منو
783166617( 93)

783166617( 93)

عضو از ١ سال پیش
امتیاز کل
٨٣٣
لایک
٩٢
لایک
دیس‌لایک
٣٦
دیس‌لایک
رتبه کل
٢,٧٦٩
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٨٣٣
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٢,٧٦٩
لایک
لایک
٩٢
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٣٦

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
١١

تغیر گردن Problems we're hoping will turn around مشکلاتی که امیدوار هستیم که تغیر کند

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٧

Be شکل اول فعل به معنی. . . بودن Been شکل سوم فعل به معنی . . . بوده یا بود

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٦

محوطه دانشگاه یعنی به این معنی که در دانشگاه در داخل باشگاه

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٧

به راه انداختن Waged a sporadic guerilla against U. S جنگ های چریکی پراگنده علیه آمریکا به راه انداخت

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٥

به راه انداخت

ترجمه‌های برتر

تاریخ
١ سال پیش
متن
I didn't wag my finger at him.
دیدگاه
٢

انگشتم را طرفش تکان ندادم

تاریخ
١ سال پیش
متن
He has been late on several occasions.
دیدگاه

او چندین مواقع ناوقت کرده است

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.