منو
Nima Momeni

Nima Momeni

عضو از ٢ سال پیش
امتیاز کل
١,٤٥٤
لایک
١٥١
لایک
دیس‌لایک
٢٨
دیس‌لایک
رتبه کل
١,٨٤٨
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١,٤٥٤
امتیاز
رتبه در دیکشنری
١,٨٤٩
لایک
لایک
١٥١
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢٨

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٢٧

اخلاقی

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٧

آگاهانه

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٥

نوآوری

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٢

قدرت، صاحبان قدرت

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٨

مراحل

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.