منو
موهبت آوازه

موهبت آوازه

عضو از ١ سال پیش
امتیاز کل
٣,٤٣٦
لایک
٣٥٥
لایک
دیس‌لایک
٥٧
دیس‌لایک
رتبه کل
٩١٢
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٣,٤٣٦
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٩١٢
لایک
لایک
٣٥٥
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٥٧

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٣١

همدلانه

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٦

برای تو مناسب است، برای تو جواب میدهد

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
١١

تبعیض ( این واژه عینا معنی تبعیض نمی دهد اما می توان بسته به بافت متن، از آن این مفهوم را نیز برداشت کرد )

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
١٣

یافته

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
١١

ناگوار

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.