دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٥,٠١٠
رتبه
رتبه در دیکشنری
٧٣٤
لایک
لایک
٥٢٢
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٠٥

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١٠

معنای گرفتن یقه هم میده مثلا Someone grabs me کسی یقه ام را گرفت

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه

معنای بارها یا به دفعات میده

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٥

رفتن ب جایی مثلا Head to English class رفتن به کلاس انگلیسی

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٩

جمع کردن مثلا I gather my books کتاب هایم را جمع کردم

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٥

شانه بالا زدن مثلا I send a shrug 🤷‍♀️ in her direction من برایش شانه بالا زدم ب معنای در جریان نیستم

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.