برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مرتضی علی عباسی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 فعلی یکی از نام های خانوادگی ترکی در ایران در استان آذربایجان شرقی است. ١٣٩٨/٠٣/٢١
|

2 اسکندر مردی بود که کشور ایران را تصرف کرد و بسیاری از شهر هایش را به آتش کشید.او در اوج جوانی و کشورگشایی بر اثر بیماری در گذشت. ١٣٩٨/٠٣/١٤
|