مونا

مونا مونا هستم فارق التحصیل در رشتهمهندسی عمران و فناوری اطلاعات و علاقه مند به زبانهای خارجه، به ویژه زبان انگلیسی.
همچنین مدتیست به آموزش زبانهای فرانسه ، ژاپنی ، ترکیه ای و عربی هم رو اوردم ( به صورت جمله ای و کاربردی که به نظرم بسیار مفید ، آسون و البته لذت بخشه )

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهgroundswell٢٣:٥١ - ١٣٩٩/٠٦/٢١an increase of a feeling or opinion among a large group of people. example: There now seems to be a a groundswell of anti - rich sentiment in the c ... گزارش
5 | 0
talking out of one's ass٢٣:٣٢ - ١٣٩٩/٠٦/٢١vulgar slang To say foolish things; to talk of nonsense. . . . اصطلاح ( رکیک و زشت ) به معنی ک. . شعر گفتنگزارش
0 | 1
nut٢٣:٠٦ - ١٣٩٩/٠٦/٢١nut person = insane person ( Slang ) ; head of a person ( Slang ) ; مغز فندقی، احمق ، دیوانهگزارش
14 | 1
to have a condition٢٠:٠٥ - ١٣٩٩/٠٦/٢٠شرط ، وضعیت example: I have a certain condition من یه شرایط خاص ( بیماری خاص، درد، مشکل خاص ) دارم. بستگی داره در چه موقعیتی استفاده بشه. ex2: ... گزارش
2 | 0
journal١٩:١٧ - ١٣٩٩/٠٦/٢٠اکثرا به معنای روزنامه یا همون ژورنال میشناسیمش ولی به معنای دفتر خاطرات ( diary ) هم به کار میره ( در مکالمات عامیانه )گزارش
14 | 0
these are tough times١٩:١٠ - ١٣٩٩/٠٦/٢٠زمونه ی سختیه !گزارش
0 | 0
it is certainly tense١٩:٠٧ - ١٣٩٩/٠٦/٢٠اوضاع واقعا وخیمه !گزارش
2 | 0
garbage strike٢٢:٠٦ - ١٣٩٩/٠٦/١٨It is a metaphor describing a period of time where your garbage is not picked up weekly like it is supposed to be due to the striking garbage men. ... گزارش
0 | 0
i dont buy it٢٢:٥١ - ١٣٩٩/٠٦/١٧I don't buy it either = to not be convinced = disagree ( using by native English speakers in America )گزارش
7 | 0
work out٢٢:٢٦ - ١٣٩٩/٠٦/١٧بعضی جاها مفهوم بهبود دادن یا بهبود بخشیدن هم میده مانند مثال زیر: I can't stand this situation, I want everything to work out نمی تونم این وضعیت رو ... گزارش
7 | 0
take it out of٢٢:١٧ - ١٣٩٩/٠٦/١٧if you don't shape up, I got to take it out of your pay check . اگر رفتارت رو اصلاح نکنی ، مجبور میشم از حقوقت کم کنم.گزارش
2 | 0
ship out٢٢:١٤ - ١٣٩٩/٠٦/١٧ship out: اخراجی ( دستوری ) ، برو گمشو Shape up, or ship out به مفهوم: رفتارت رو اصلاح کن یا اخراجی !گزارش
5 | 1
go out of business٢١:٣٠ - ١٣٩٩/٠٦/١٧معنی نون آجر شدن هم میده: he's going out of business , for God Sake ! محض رضای خدا ، طرف نونش داره آجر میشه !گزارش
9 | 1
to get jumped٢١:١٩ - ١٣٩٩/٠٦/١٧Slang To spring upon in sudden attack; assault or ambush: Muggers jumped him in the park. گزارش
0 | 0
to get jumped٢١:١٨ - ١٣٩٩/٠٦/١٧اصطلاحی که به معنی حمله گروهی به یک نفر ( معمولا بدون دلیل و برای خوش گذرونی ) و کتک زدن اون شخص به هر وسیله ای است . مثلا دیالوگ جوکر به صاحب کارش ... گزارش
0 | 0
place confidence in٢٣:٠٥ - ١٣٩٩/٠٦/١٠to place confidence in sb or sth به کسی یا چیزی اعتماد کردنگزارش
0 | 0
man of confidence٢٣:٠٠ - ١٣٩٩/٠٦/١٠شخص مورد اعتماد گزارش
0 | 0
confidence man٢٢:٥٩ - ١٣٩٩/٠٦/١٠کسی که از اطمینان دیگرسوءاستفاده می کند swindlerگزارش
2 | 0
man eater٢٢:٤١ - ١٣٩٩/٠٦/١٠a woman who people think is frightening because she has many sexual partners ( used humorously )گزارش
0 | 0
loose lips sink ships١٩:٥٨ - ١٣٩٩/٠٦/١٠زبان سرخ سر سبز دهد بر بادگزارش
5 | 0
like broken record١٩:٥٦ - ١٣٩٩/٠٦/١٠to say the same thing over and over again نوارش گیر کردهگزارش
5 | 0
like pulling teeth١٩:٥٥ - ١٣٩٩/٠٦/١٠شاخ غول شکستن ( کار خیلی سختی رو انجام دادن )گزارش
14 | 0
to be at one's back and call١٩:٤٩ - ١٣٩٩/٠٦/١٠نوکر کسی بودن ، غلام حلقه به گوش کسی بودن Do you think I'm at your back and call?! تو فکر کردی من نوکرتم؟! I'm not at your back and call ! نوکرت ک ... گزارش
0 | 0
propose١٩:٣٤ - ١٣٩٩/٠٦/١٠به معنی پیشنهاد ازدواج دادن هم به کار میره در جملات: ex: Tom has proposed to Jessica تام به جسیکا پیشنهاد ازدواج داده است.گزارش
23 | 0
chew someone's ear off١٩:١٨ - ١٣٩٩/٠٦/١٠اصطلاح مخ کسی رو خوردن یا جویدن سر کسی را درد آوردن ( در اثر زیاد حرف زدن ) مخ کسی رو تیلیت کردن ; P When you chew someone's ear off, you talk on ... گزارش
0 | 0
smile away١٩:٠٧ - ١٣٩٩/٠٦/١٠to drive away or get rid of by a smile or smiling زمان کاربرد: مسلط شدن بر چیزی با لبخند زدن ex: smile away your troubles, they will vanish like ... گزارش
5 | 0
as surly as a bear١٧:٥٨ - ١٣٩٩/٠٦/١٠مثل یه خرس خشمگین ; به تندخوییِ یه خرس ; ( نمونه رفتارهایی به تندیِ یه خرس که راهی واسه آروم کردن نداره ) به کسایی میگن که رفتار ناهنجار و تندی ... گزارش
2 | 0
to cut the mustard١٧:٤٦ - ١٣٩٩/٠٦/١٠کاری را به خوبی انجام دادن، انتظارات را برآورده کردن، در کاری موفق شدن ، توانایی خود را نشان دادن ، مطابق انتظارات ظاهر شدنگزارش
5 | 0
make a deal١٦:٥٨ - ١٣٩٩/٠٦/١٠جمله ای که زیاد تو فیلمها میشنویم: let's make a deal . بیا یه قراری با هم بذاریم ( با هم توافق کنیم ) موقع کَل کَل هم زیاد استفاده میشه: Let's m ... گزارش
28 | 0
it's all greek to me١٦:٥٠ - ١٣٩٩/٠٦/١٠وقتی استفاده میشه که از صحبتهای طرف هیچی نفهمیدی و واست نا مفهومه : ex: Unfortunately, our Physics lessons seemed all Greek to me today :/ یعنی متاس ... گزارش
5 | 0
get to the bottom of sth١٦:٣٣ - ١٣٩٩/٠٦/١٠اصطلاح : ته توی چیزی رو درآوردن We need to get to the bottom of it and find out what they are hiding from us ما باید ته توی ماجرا رو در بیاریم و بفه ... گزارش
2 | 0
which floor do you earn١٧:٥٧ - ١٣٩٩/٠٦/٠٨سطح درآمدتون چقدره؟ " minimum income/earning floor " : یعنی همون حقوق پایه ای که تو هر کشور تعیین میشه ( حقوق پایه کارگری مصوب دولت ) در جواب این س ... گزارش
0 | 0
از پس چیزی برامدن١٥:٥٣ - ١٣٩٩/٠٢/١٠to cut the mustard or to pull it off or to make itگزارش
0 | 0

فهرست جمله های ترجمه شدهcut the mustard١٧:٣٨ - ١٣٩٩/٠٦/١٠
• Do you really think he can cut the mustard?
تو واقعا فکر میکنی اون میتونه موفق شه؟
2 | 0
cut the mustard١٧:٢٥ - ١٣٩٩/٠٦/١٠
• The boss fired him because he couldn't cut the mustard.
رئیس اونو اخراج کرد چون اون نتونست انتظارات رو برآورده کنه.
2 | 0
cut the mustard١٧:٢١ - ١٣٩٩/٠٦/١٠
• Athletes who can't cut the mustard don't make the team.
ورزشکارانی که نمی توانند انتظارات رو برآورده کنند تیم تشکیل نمیدهند
2 | 0