برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ghofrani

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 جزئیات یا کار نهایی ١٣٩٨/٠٩/١٩
|

2 آب راکد ١٣٩٨/٠٩/١٠
|

3 تربیت کودک ١٣٩٨/٠٧/٢٠
|

4 صریح ١٣٩٨/٠٧/٢٠
|

5 حرص خوردن، جوش زدن، خود خوری کردن ١٣٩٨/٠٧/٢٠
|

6 زمان کار شناور ١٣٩٨/٠٧/٢٠
|

7 مچ بند ١٣٩٨/٠٧/١٣
|

8 پا (به زبان بچه گانه) ١٣٩٨/٠٧/٠٢
|

9 خروسک ١٣٩٨/٠٧/٠٢
|

10 به دقت ١٣٩٨/٠٦/٣١
|

11 استفاده کردن ١٣٩٨/٠٦/٣١
|

12 نگهداری در جای امن و بی خطر ١٣٩٨/٠٦/٢٧
|

13 در کنارِ
Between recognizing gut feelings and learning from experience
به معنی احساس درونی در کنار تجربه
١٣٩٨/٠٦/٢٥
|

14 بزرگواری ١٣٩٨/٠٦/٢٥
|

15 پذیرش شدن در بیمارستان ١٣٩٨/٠٦/٢٥
|

16 ترشحات (مثلا ترشحاتی که در هنگام عفونت گوش از آن خارج می شود) ١٣٩٨/٠٦/٠٢
|

17 استریل کردن ١٣٩٨/٠٥/٣١
|

18 نامنظم ١٣٩٨/٠٥/٢٠
|

19 مانع شدن ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

20 آسودگی خاطر ١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

21 جلوتر از ١٣٩٨/٠٤/٠٨
|

22 هماهنگ شدن
١٣٩٨/٠٤/٠٧
|

23 حرکت دراز نشست ١٣٩٨/٠٢/٣١
|

24 پارچه حوله ای ١٣٩٨/٠٢/٣٠
|

25 میزان اثر یک دارو ١٣٩٨/٠٢/٢١
|

26 گرایپ واتر:
گرایپ واتر (به انگلیسی: Gripe water) نوعی دارو است که برای درمان کولیک نوزادان، نفخ و سوءهاضمه نوزادان استفاده می شود.
گرایپ واتر ...
١٣٩٨/٠٢/٢١
|

27 ضد اسپاسم (گرفتگی) ١٣٩٨/٠٢/٢١
|

28 فرا رسیدن، رخ دادن، اتفاق افتادن ١٣٩٨/٠٢/٢١
|

29 فرا رسیدن، رخ دادن، اتفاق افتادن ١٣٩٨/٠٢/٢١
|

30 قوس کردن
١٣٩٨/٠٢/٢٠
|

31 سحر، سحری ١٣٩٨/٠٢/٢٠
|

32 نوشیدنی های غیر الکلی ١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

33 مکان یا موقعیت غیر معمولی و نا به جا، در مورد بارداری: بارداری خارج از رحمی ١٣٩٧/١٢/١٥
|

34 اسیدهای چرب ضروری ١٣٩٧/١٢/١٢
|

35 شیر خشک ١٣٩٧/١٢/١١
|

36 واحد حجم معادل حدود نیم لیتر ١٣٩٧/١٢/١١
|

37 دستگاه بخور ١٣٩٧/١٢/١١
|

38 سرهم نوزادی ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

39 مهارت های حرکتی ظریف ١٣٩٧/١٢/٠٦
|