دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٥,٩٤٨
رتبه
رتبه در دیکشنری
٦٢٨
لایک
لایک
٦١٧
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١١١

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١

جزئیات یا کار نهایی

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١٠

آب راکد

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١٣

تربیت کودک

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٩

صریح

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١٣

حرص خوردن، جوش زدن، خود خوری کردن

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.