برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محسن کشاورز

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 مرحوم اورنگی با قاطعیت میگه که رکرک نوادگان رکن الدوله دیلمی هستند
خود ایشان در سند خطی مشاهده کرده که رکرک فرزندان رکن الدین نصر هست که از نوادگا ...
١٣٩٩/٠٦/٠٧
|

2 آجیل
١٣٩٩/٠٥/٢١
|

3 گمان میرود که با استخوان و ستون هم ریشه باشند ١٣٩٩/٠٤/١٠
|

4 بن مایه ، بُنوان ، سرچشمه ، بازخَن ١٣٩٩/٠٣/٢١
|

5 سهیل نظری
هومن دارد راست میگوید.
هومن اکنون دارد راست میگوید.
١٣٩٩/٠٣/٢١
|

6 سفر ١٣٩٩/٠٣/١٧
|

7 توفیر یا توپیر tupir ١٣٩٩/٠٣/١٢
|

8 رک رک rok rok از واژه رک به معنی ایستاده و ایستا و درست و پابرجا و همچنین راست گرفته شده است. رک در زبان ها آریایی از جمله پارسی به کار میرود و از ... ١٣٩٩/٠٣/٠٦
|

9 رهبر ایرانیان صده بیستم میلادی . نماینده فرهنگ ایرانشهر در برابر خاوران و باختران زمین ١٣٩٩/٠٢/٢٣
|

10 یک خاندان در لرستان هست به نام رُک رُک در چرایی آن شک هست ١٣٩٨/١٢/٢٥
|

11 دلخواه ، دلی ، پسندیده ١٣٩٨/١١/٢٥
|

12 شرکتی پایه گذاری شده به دست محسن کشاورز فرد در سال 1395 2016 ١٣٩٨/١١/٢٥
|

13 بنیان گذاشتن ، پایه گذاری ، راه اندازی
پایه گذاری بیشتر معنی را میرساند
١٣٩٨/١١/٢٥
|

14 فر کیانی ، به درستی گفتید و این را بنده در پیشنهادهای سلامت نوشتم و شما میتوانید این بند را به آن جا نیز بیفزایید. ١٣٩٨/١١/٢٠
|

15 برابر با واژه حال یا هال از شاخه زبان های هندواروپایی که در انگلیسی و سوئدی و نروژی فنلاندی health یا هلس گفته میشود تندرستی و چگونگی تن. ١٣٩٨/١١/٢٠
|

16 کیسل در گویش لری (kisal) ١٣٩٨/١١/١٨
|

17 هم ریشه است با هاگ(hug) در زباهای هندواروپایی و انگلیسی hug=آغ که به ش افزوده شده است ١٣٩٨/١٠/١٢
|

18 بریدن،برش دادن،شکستن،شکافتن،تکه تکه کردن
برش ، شکاف،تکه
١٣٩٨/٠٩/١٥
|

19 افسردگی . فسرده . افسرده ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

20 گویش یا گفتمان واژه جایگزین خوبی میتواند باشد. مانند� امروز باید گویشی با هم داشته باشیم� ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

21 چاشت ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

22 خرد در پارسی جایگاه wisdom در انگلیسی را دارد که میشود بازشناسی خوب از بد در هر ایستار(جایگاه)وکسی که کار خوب انجام میدهد میگوییم باخرد یاwise ١٣٩٨/٠٨/٣٠
|