دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢٦,٢٤٩
رتبه
رتبه در دیکشنری
١٥٧
لایک
لایک
٢,٦٤٤
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٠٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٥٥

رهبر ایرانیان صده بیستم میلادی . نماینده فرهنگ ایران در برابر خاوران و باختران زمین

دیدگاه
٧٢

رهبر ایرانیان صده بیستم و بیست و یکم میلادی. نماینده فرهنگ ایران در برابر خاوران و باختران زمین.

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٢٠

مرحوم اورنگی با قاطعیت میگه که رکرک نوادگان رکن الدوله دیلمی هستند خود ایشان در سند خطی مشاهده کرده که رکرک فرزندان رکن الدین نصر هست که از نوادگان ر ...

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١١٤

آجیل

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١٢٠

گمان میرود که با استخوان و ستون هم ریشه باشند

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.