برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محسن نونچی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 نیت یا تصمیم تر ک شغل ( مدیریت) ١٣٩٩/٠١/٢٢
|

2 تصمیمات ترک شغل( مدیریت) ١٣٩٩/٠١/٢٢
|

3 خانم دکتر پان جای سری دکترای بازاریابی با تخصص برندیا مارک تجاری و فارغ التحصیل دانشگاه گلاسکو انگلستان می باشد. ١٣٩٩/٠١/١٩
|

4 تبادل گرا، مبادله ای، تعامل گرا(مدیریت) ١٣٩٩/٠١/١٩
|

5 خط مقدم، عملیاتی، سرپرست اصلی، ارشد(مدیریت) ١٣٩٩/٠١/١٩
|

6 مصنوعی،تصنعی،ساختگی، ظاهری ١٣٩٩/٠١/٠٥
|

7 شاکی، ناراضی (صفت) ١٣٩٩/٠١/٠٤
|

8 شاکی،ناراضی ١٣٩٩/٠١/٠٤
|

9 مورد نکوهش،مورد انتقاد، مورد خصومت هم معنی می دهد ١٣٩٩/٠١/٠٣
|

10 به دست آمدن،حاصل شدن ١٣٩٩/٠١/٠٣
|

11 اتلاف وقت مثل توجیه کردن اتلاف وقت
بد است
یا
اتلاف وقت به همان اندازه توجیه کردن اتلاف وقت بد است
١٣٩٨/١٢/٢٩
|

12 کار روزهای سخت بسیار رضایت بخش است ١٣٩٨/١٢/٢٦
|

13 حالات ١٣٩٨/١١/٢٧
|

14 توانمندسازی(مدیریت) ١٣٩٨/١١/٢٢
|

15 ادبیات یا پیشینه تحقیق ١٣٩٨/١١/١٤
|