دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢٤,١٩٦
رتبه
رتبه در دیکشنری
١٦٨
لایک
لایک
٢,٦٢١
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١,٠٠٧

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٨

محسن یعنی شاهزاده ی عشق ماه درخشان دلم محسن یعنی ذات نیکو

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٥

شاهزاده نگهبان آتش

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
١٧

ناهید یعنی بانوی الهه عشق ، ستاره درخشان ، همسر وفادار به همسر خود

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٣

Lady embodies is Mother love بانوی مظهر عشق مادر است 😘😘😍😍 My mother's smile My mother's love Mother's eye light I'm kissing your mother لبخند ماد ...

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٦

الهه ی عشق God has blessed the love of life my heart and soul خدا عشق زندگی را به دل و جان من عنایت داده است God has blessed the Honey love of life ...

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.