برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محسن❤️رضوي❤️ستاره

🌕محسن ❤️رضوي❤️ستاره⭐️<br> ماه دل من<br>اي عشق ، براي رسيدن به تو با عشق و توان دلم ودم بودمو هستم <br>عهد گذاشتيم <br>عهد بهونه جدا نشدنمه است<br>من عاشقتم <br>

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 محسن يعني شاهزاده ي عشق ماه درخشان دلم
محسن يعني ذات نيكو
١٣٩٧/٠٧/٢٦
|

2 شاهزاده نگهبان آتش ١٣٩٧/٠٧/٢٦
|

3 ناهيد يعني بانوي الهه عشق ، ستاره درخشان ، همسر وفادار به همسر خود ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

4 Lady embodies is Mother love
بانوی مظهر عشق مادر است
😘😘😍😍
My mother's smile
My mother's love
Mother's eye light
I'm kissing you ...
١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

5 الهه ي عشق
God has blessed the love of life my heart and soul
خدا عشق زندگی را به دل و جان من عنايت داده است
God has blessed the Honey lov ...
١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

6 god grace لطف خداوند ، فضل خداوند
With you, happiness is bestowed on the best wife and the best father for babys. And this is a great luck and g ...
١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

7 My calmness in the enjoyed ocean heart
Full of passion and passion
enjoyed being with you For love heart life
آرامش من در قلب اقیانوس لذت ...
١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

8 The pleasure of my laughter in your arms
لذت بردن از خنده من در آغوش شما
Your embrace is my romantic world
آغوش تو دنیای عاشقانه من است
١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

9 The Nights that You aren't here Takes more than a year to pass
شبایی ک نیستی به اندازه یک سال طول میکشه
١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

10 Skiing on the sea
For example
Hypopotamous riding
١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

11 موج سوار
continuous fire
آتش پايدار
١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

12 موج سواري،surf riding
Continuous exercise
ورزش مداوم
continuous fireآتش پايدار
١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

13 پرطراوت ardency حرارت شور و شوق perfervid تابان، با حرارت بسيار غيور ، مشتاق
pulsate پرجنب و جوش بودن قلب ، پر حرارت بودن Hum ،feisty
Hot and B ...
١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

14 پرطراوت ardency حرارت شور و شوق perfervid تابان، با حرارت بسيار غيور ، مشتاق
pulsate پرجنب و جوش بودن قلب ، پر حرارت بودن Hum ،feisty
Hot and B ...
١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

15 The secret of pleasure in the ship of the sea
راز لذت در کشتی دریایی
Hypopotamous riding
هيپوپوتاموس سواري
١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

16 حرمت،احترام ١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

17 عشق و علاقه ، انس ، عشق ورزي
pleasure Ultimate from true love
نهايت لذت از عشق حقيقي
١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

18 بيشتر به جمع انسان هاي دوست داشتني بي نظير گفته ميشوند
١٣٩٧/٠٧/٢٣
|

19 هيجان شادي خوشبختي عشقم
هيجان خوشبختي ، در خوشبختي قلب او من را به آغوش گرفت
The excitement of love in the happiness of his heart hugged me< ...
١٣٩٧/٠٧/٢٣
|

20 شادي عميق عشق
Voice over phone conversation, sweetheart of love, sweet deep happiness, I have a Lovr sound of aura
ارتباط صوتي مكالمه تلفني ، ...
١٣٩٧/٠٧/٢٣
|

21 محسن بمعني پادشاه نيك اسم آقا ي تاج سرم محسن است محسن تمام زندگيم
محسن يعني ماه درخشان رو پيشونيم
محسن يعني ذات نيك
١٣٩٧/٠٧/٢٢
|

22 روز سلامت
Day of Healing, Day of Health - Reincarnation
روز شفا بخشي ، روز سلامت يعني جان دوباره بخش
Happy pharmacy
love potion شر ...
١٣٩٧/٠٧/٢٢
|

23 احيا كردن ، به هوش آوردن ، زنده كردن
Day of Healing, Day of Health - Reincarnation
روز شفا بخشي ، روز سلامت يعني جان دوباره بخشيدن
cure ،Me ...
١٣٩٧/٠٧/٢٢
|

24 پادشاه قلبم
you have a place in my heart no one else ever could have
جایی تو قلبم داریکه هیچ کس دیگه‌ای نمیتونه داشته باشه ....
be with yo ...
١٣٩٧/٠٧/٢٢
|

25 گرگ صفت
گرگ صفت بفرد بي طرف براي دغدغه سازي بين دو نفر ميشود در صورت شكست گرگ صفت سعي ميكند با حامي از نفر سوم بودن ، انگيزه موردنظر به دغدغه دو ...
١٣٩٧/٠٧/٢٢
|

26 كلامInterlocur
The word (nterlocur) of my love is the decree of my faith and worship
كلام عشق من حکم ایمان و عبادت من است
He is the king of ...
١٣٩٧/٠٧/٢٢
|

27 شناختن
Need to be encouraged and going
I know both of them well
نیاز به تشویق و رفتن دارد
من هر دو آنها را خوب می شناسم
١٣٩٧/٠٧/٢١
|

28 مرجان يعني عشق معشوق و عروس مادر ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

29 مرجان يعني لب عشق
مرجان يعني مرا جان
مرجان يعني جواهر دريا
١٣٩٧/٠٧/٢١
|

30 ماه تابان
پسر ماه تابان
محسن يعني بدرخشندگي نيك ماه
١٣٩٧/٠٧/٢١
|

31 دختر ا نار دار
دختري كه مثل انار شيرين است نماد نارين عشق دختر
١٣٩٧/٠٧/٢١
|

32 بوسه ي عشق
Your kiss is my vitamin
بوسه تو ويتامين من است
بوسه شراب عشق مستي چشم وروح و روان و جانم
١٣٩٧/٠٧/٢٠
|

33 در كنار ، alongside Love در كنار عشق
The soul of my soul is dependent on John Mohsen
جون من به جان محسن وابسته است
My soul depends on bein ...
١٣٩٧/٠٧/١٩
|

34 بستگي ، وابسته ، جان با جان ميماند ، وابستگي جان به نفس
The soul of my soul is dependent on John Mohsen
جون من به جان محسن وابسته است
My ...
١٣٩٧/٠٧/١٩
|

35 عشق زندگيم ، عشق جانم
The love and Affection of your love are all soul and my Existence
مهر و محبت عشق تو تمام نفس جان و تن وجودم
١٣٩٧/٠٧/١٩
|

36 آغوش بازو
The star in the arms of love mohsen
ستاره در آغوش عشق محسن
١٣٩٧/٠٧/١٨
|

37 The star in the arms of love Mohsen
ستاره در آغوش عشق محسن
١٣٩٧/٠٧/١٨
|

38 The star in the arms of love
ستاره در آغوش عشق
١٣٩٧/٠٧/١٨
|

39 شنا كردن
The girl who falls into the sea and swims
دختر که به دریا می افتد و شنا ميكند
١٣٩٧/٠٧/١٨
|

40 دريا
Waterfall
head stream
مسير دريا Sea path
١٣٩٧/٠٧/١٨
|

41 دلارم
You're the first and the last thing on my mind each and every day
تو اولین و آخرین چیزی هستی ک هر روز توی فكرمي
١٣٩٧/٠٧/١٨
|

42 دو برادر
براي مثال داماد ما(groom)
يا پدر و پسر
two brothers
For example, our Groom
Or father and son
١٣٩٧/٠٧/١٨
|

43 ناهيد بانوي ملكه آب دختر زيبا و پر از عشق , تك ستاره درخشان نوراني ١٣٩٧/٠٧/١٨
|

44 ناهيد بانوي ملكه آب دختر زيبا و پر از عشق / تك ستاره درخشان نوراني
١٣٩٧/٠٧/١٨
|

45 دائما عهد الحب
هم عهد
always both cavenant
هميشه هم عهد بودن
١٣٩٧/٠٧/١٨
|

46 I love your eyes and your eyes are the dream of my life and this is the most universal affection ١٣٩٧/٠٧/١٨
|

47 Eyes like deer
Delightful eyes are fascinating
چشمان لذت بخش و مجذوب كننده
١٣٩٧/٠٧/١٨
|

48 عهد امام رضا Rezaee covenant ١٣٩٧/٠٧/١٨
|

49 چشمان آهو مانند ١٣٩٧/٠٧/١٨
|

50 Eyes like deer چشمان آهو مانند
I would love eyes of our children Ahoorai
من چشمان فرزندانمان را آهورايي دوست دارم
ماه دل ستاره (محسن)
١٣٩٧/٠٧/١٨
|