منو
مهسا

مهسا

عضو از ٣ سال پیش
امتیاز کل
٢١,١٤٧
لایک
٢,١٦٣
لایک
دیس‌لایک
٢٤١
دیس‌لایک
رتبه کل
١٦٦
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢١,١٤٧
امتیاز
رتبه در دیکشنری
١٦٦
لایک
لایک
٢,١٦٣
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢٤١

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٦١

to kiss and touch someone in a sexual way

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٦٣

در حالت تعجب خدای من!

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٤٦

ضرر زیان آسیب

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٣٧

how, what, why, etc. on ˈearth how, why, etc. in the ˈworld used with questions to express the speaker’s surprise, anger, etc

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٣٦

my goodness خدای من

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.