دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٣٩٢
رتبه
رتبه در دیکشنری
٥,٢٧٩
لایک
لایک
٤٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٤

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
١

چرت نگو

دیدگاه
٠

تمام هفته احساس افسردگی /غم داشت

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
١

یک سطح صاف

دیدگاه
١

حمام را برای من اماده کن

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٠

نادانی یا چیز دیگری هستی

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.