برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محمدحسین کوزه گران

استاد دانشگاه
مدرس حرفه ای IELTS


آیدی تلگرام. ‌MOHOK63@

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 فضولی کردن ١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

2 لباس پرز دار ١٣٩٧/٠٩/١٦
|

3 روزهای فرد
یکشنبه / سه شنبه / پنجشنبه ها
١٣٩٧/٠٩/٠٨
|

4 روزهای زوج ١٣٩٧/٠٩/٠٨
|

5 نگاه و نظر ١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

6 وقتش شده ١٣٩٧/٠٩/٠٢
|

7 همراهی کردن ١٣٩٧/٠٩/٠٢
|

8 معمولا به صورت packed یعنی بار سفر و بستن ١٣٩٧/٠٩/٠٢
|

9 بیرون رفتن ١٣٩٧/٠٩/٠١
|

10 به درد نمیخوره ١٣٩٧/٠٨/٢٥
|

11 لاشه کشتی و هواپیما ١٣٩٧/٠٨/١٧
|

12 (Noun)آرایش دم اسبی گیسو ١٣٩٧/٠٨/١٧
|

13 (رنگ) خاکی ١٣٩٧/٠٨/١٧
|

14 لباس - ساده
لباس مخصوص مدارس
١٣٩٧/٠٨/١٧
|

15 نوعی مدل مو(کاملا کنار موهارو کوتاه میکنند و روی آن را صاف بالا میدهند) ١٣٩٧/٠٨/١٧
|

16 توانایی ١٣٩٧/٠٨/١٦
|

17 عجیب و غریب ١٣٩٧/٠٨/١٦
|

18 در معرض چیزی قرار گرفتن ١٣٩٧/٠٨/١٤
|

19 در آینده کاری را ادامه دادن ١٣٩٧/٠٨/١٤
|

20 پیوستن به گروهی ١٣٩٧/٠٨/١٤
|

21 سریع درس خواندن ١٣٩٧/٠٨/١٤
|

22 اصلا مطالعه نکردن(کتاب) ١٣٩٧/٠٨/٠٨
|

23 آسان ١٣٩٧/٠٨/٠٨
|

24 مشتاق ١٣٩٧/٠٨/٠٨
|

25 ذوق زده شدن ١٣٩٧/٠٨/٠٨
|

26 متوجه شدن ١٣٩٧/٠٨/٠٨
|

27 خیلی هوشمندانه ١٣٩٧/٠٨/٠٨
|

28 Associate ١٣٩٧/٠٨/٠٨
|

29 دیپلم (حتما باید 12سال باشد)
١٣٩٧/٠٨/٠٨
|

30 چهارخانه ١٣٩٧/٠٨/٠٨
|

31 Inexpensive ١٣٩٧/٠٨/٠٧
|

32 آدم بد و غیرقابل اعتماد ١٣٩٧/٠٨/٠٧
|

33 متروکه ١٣٩٧/٠٨/٠٧
|

34 رنگ بنفش ١٣٩٧/٠٨/٠٤
|

35 رنگ مات (مثل خاکستری) ١٣٩٧/٠٨/٠٤
|

36 مناسب بودن
خواستگاری
١٣٩٧/٠٨/٠٣
|

37 لباس کهنه ١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

38 ترکیبی از رنگهای روشن یا فسفری ١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

39 تعداد زیادی
١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

40 لباسهای عجیب و رنگارنگ (غیر رسمی) ١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

41 مشکل پسند در مورد لباس ١٣٩٧/٠٨/٠١
|

42 مناسبتها ١٣٩٧/٠٨/٠١
|

43 اکتشافات ١٣٩٧/٠٨/٠١
|

44 با مشاجره تخفیف گرفتن ١٣٩٧/٠٨/٠١
|

45 گول خوردن ١٣٩٧/٠٨/٠١
|

46 کم رنگ شدن (لباس) ١٣٩٧/٠٨/٠١
|

47 آب رفتن (در لباس) ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|