دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٤,٠٤٧
رتبه
رتبه در دیکشنری
٩٠٦
لایک
لایک
٣٩٢
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٧

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
١ ماه پیش
دیدگاه
٠

هنجارسازی، معیار گزینی،

تاریخ
١ ماه پیش
دیدگاه
٠

اثر ترتیب: ( در آمار ) : در طرح اندازه گیر های تکراری ( R. M ) ، اثری که ترتیب ارائه تدبیر آزمایش بر متغیر وابسته دارد.

تاریخ
١ ماه پیش
دیدگاه
٠

سوگیری یا تعصب هیجانی: معمولاً خود به خود و بر اساس احساسات شخصی فرد در زمان تصمیم گیری رخ می دهد. همچنین ممکن است ریشه در تجربیات شخصی داشته باشند ک ...

تاریخ
١ ماه پیش
دیدگاه
٠

سوگیری تأخر: از جمله سوگیری های رایج در ارزیابی های روان شناختی و شناختی است و به معنی تمایل به دادن وزن بیشتر به اطلاعات جدیدتر در مقایسه با اطلاعات ...

تاریخ
١ ماه پیش
دیدگاه
٠

سوگیری فرهنگی: سوگیری یا تعصب فرهنگی در امر پژوهش زمانی به وجود می آید که ابزار ارزیابی به نفع گروه های فرهنگی خاص نسبت به دیگران باشد. تبعیض ( تعصب ...

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.