منو
مهدی محمدی نژاد

مهدی محمدی نژاد

عضو از ١ سال پیش
امتیاز کل
٣,٥٥٨
لایک
٣٥٩
لایک
دیس‌لایک
١٦
دیس‌لایک
رتبه کل
٨٨٤
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٣,٥٥٨
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٨٨٧
لایک
لایک
٣٥٩
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٦

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٩٧

مشخص گر ( شناساگر ) . مشخص کنندگان موارد اضافی برای تشخیص برای روشن شدن بیشتر یک اختلال یا بیماری هستند. آنها امکان تشخیص دقیق تر را فراهم می کنند. آ ...

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢٠

فیزیولوژی آسیب شناسی

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٨

آمادگی ( جسمانی ) در ورزش و تمرینات ورزشی، شرطی سازی ( روان شناسی )

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١١

خود - دلسوزی، مهربانی به خود

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٩

بهزیستی ( روان شناسی ) ، تندرستی ( علوم ورزشی )

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.