برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محمد

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 فَرارود�یا�وَرارود[۱]�یا�ماوَراءُالنَهر�(به�فارسی تاجیکی:�Фарорӯд) به سرزمینی گفته می‌شود که در میان دو رود�آمودریا�(جیحون) و�سیردریا(سیحون) جای دارد ... ١٣٩٦/١٠/٢٩
|

2 طرح های مرکب از پیچ و خم های متعدد که شبیه عناصر طبیعت هستند ١٣٩٦/٠٩/٢٤
|