منو
محمد عابدینی پور

محمد عابدینی پور

عضو از ١ سال پیش
امتیاز کل
٣,٣٩٢
لایک
٣٥٦
لایک
دیس‌لایک
٨٤
دیس‌لایک
رتبه کل
٩٢١
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٣,٣٩٢
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٩٢١
لایک
لایک
٣٥٦
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٨٤

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٢١

نسخ تعلیق

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
١٩

نوعی قلم برای نوشتن است که در آن از الکل و نوعی جوهر خاص به کار برده شده است و در رنگ های کوناگون ساخته میشوند

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
١٤

ورزشی است تیمی در دو تیم ۱۱نفره و یک توپ که با باد پر شده ودو دروازه به طول۷متر و ۳۰سانتیمتر که هدف بازی وارد کردن توپ به دروازه حریفبا رعایت مقررات ...

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
١٦

یکی از خطوط خوشنویسی است ولی با دقت بیشتر میتوان دریافت که از دو کلمه نس و تعلیق تشکیل شده است که نس هم در ابتدا نسخ ( که یکی از خطوط خوشنویسی است ) ...

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
١٥

وسیله ای است برای اندازه گیری زمان های کوتاه مدت که معمولا زمان را دقیق تا از ساعت نشان میدهد

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.