برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

م.ه.ش

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 من هستم. ١٣٩٩/١١/٠٢
|

2 نام دیگر سیاره ی زهره .این سیاره به اندازه ی زمین است و تنها کمی از آن کوچکتر است.جاذبه ی آن کمی از جاذبه زمین کمتر است.و این سیاره با اسید سولفوریک ... ١٣٩٩/١٠/٣٠
|

3 سریالی به کارگردانی مهدی فخیم زاده.این سریال که خدمات پلیس را به تصویر می کشد،به ناتاشا نیز معروف است. ١٣٩٩/١٠/٢٩
|

4 کربلا نام شهری در عراق که مرقد امام حسین(ع) و حضرت ابوالفضل(ع) در آن قرار دارد. ١٣٩٩/١٠/٢٩
|

5 نام کاربری من ١٣٩٩/١٠/٢٨
|

6 نام پسرانه ١٣٩٩/١٠/٢٨
|

7 از ملاقات شما خوشوقتم ١٣٩٩/١٠/٢٧
|

8 معادل پارسی شده ی فارسی ١٣٩٩/١٠/٢٦
|

9 بله درست است نام سابق شیراز شیرایز ایشی بوده است. ١٣٩٩/١٠/٢٦
|

10 نام کوهی که در روستای دودج شهر شیراز و در استان فارس ایران است. ١٣٩٩/١٠/٢٦
|

11 نام قاره ای در زمین که قطب جنوب در آن قرار دارد. ١٣٩٩/١٠/٢٥
|

12 به نوشتن به زبان گفتاری فارسی شکسته نویسی می گویند که بهتر است حتی در تایپ کردن از این کار پرهیز کنیم. ١٣٩٩/١٠/٢٥
|