برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محمدرضانظارات

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 به یک معنا و دو نحو خواندن پرسشی و تعجبی _ واقعا در قالب تعجبی _ واقعا؟ در قالب پرسشی ١٣٩٧/٠٤/٢٧
|

2 نام شرکتی است که بازی با گرافیک های بالا برای پی سی و اندروید میسازد و هیچگونه دخالتی در معنی تنکنت به معنای بی خیالی ندارد ١٣٩٧/٠٤/٢٧
|

3 رقصیدن ١٣٩٧/٠٤/٢٧
|

4 boy frind (bf) f به معنای دوست پسر ١٣٩٧/٠٤/٢٧
|

5 درحال استقبال کردن از ... ١٣٩٧/٠٤/٢٧
|

6 من فکر میکنم خارج کردن بشه ١٣٩٧/٠٤/٢٧
|

7 نام کشور _ هند ١٣٩٧/٠٤/٢٧
|