برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محمد رومزی

محمد رومزی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

301 وسایل با ارزش
چیزهای گرانبها
اشیای قیمتی
١٣٩٨/١٢/١٦
|

302 رکب زدن ١٣٩٨/١٢/١٢
|

303 با شک و تردید
با دو دلی
١٣٩٨/١٢/١٢
|

304 به طور مختلط
مختلط ( شامل پسر و دختر )
١٣٩٨/١٢/١١
|

305 بی ادبانه
با بی نزاکتی
با بی تدبیری
١٣٩٨/١٢/١١
|

306 در مورد شلوار و لباس :
کوتاه
نامناسب
١٣٩٨/١٢/١٠
|

307 یهودی گرایی
یهودیت
١٣٩٨/١٢/١٠
|

308 نیروی محرکه ١٣٩٨/١٢/٠٨
|

309 لش کردن ١٣٩٨/١٢/٠٦
|

310 قطع کردن ( تماس )
قطع کردن تلفن
١٣٩٨/١٢/٠٥
|

311 چک کردن
بررسی دقیق جهت پیدا کردن خطا ، ایراد یا اشکال
١٣٩٨/١٢/٠٥
|

312 دید مثبت ١٣٩٨/١٢/٠٤
|

313 پیش رو
In the years to come
در سال های پیش رو
١٣٩٨/١٢/٠٤
|

314 خصوصی سازی ١٣٩٨/١٢/٠٣
|

315 دزدکی ١٣٩٨/١٢/٠٣
|

316 خصوصی شده
خصوصی سازی شده
بخصوص شرکت ها یا هر چیزی که قبلا دولتی بوده
١٣٩٨/١٢/٠٢
|

317 با خستگی ١٣٩٨/١٢/٠١
|

318 یه نگاه اجمالی انداختن ١٣٩٨/١٢/٠١
|

319 به دفعات
چندین بار
١٣٩٨/١٢/٠١
|

320 یه چند باری
چند بار
١٣٩٨/١٢/٠١
|

321 ضد عفونی کننده ١٣٩٨/١٢/٠١
|

322 پایین مرتبه ( به خصوص از نظر موقعیت شغلی ) ١٣٩٨/١١/٣٠
|

323 تیک عصبی ١٣٩٨/١١/٢٩
|

324 مهندسی شده ١٣٩٨/١١/٢٦
|

325 اجباری بودن
بی اختیاری
١٣٩٨/١١/٢٦
|

326 خسته
وامانده
Exhausted
Worn down
منبع : oxford
١٣٩٨/١١/٢٥
|

327 ول نکن (: ١٣٩٨/١١/٢٠
|

328 چغر و بد بدن (: ١٣٩٨/١١/٢٠
|

329 اتفاق نظر ١٣٩٨/١١/١٨
|

330 در تاریخ ثبت شدن ١٣٩٨/١١/١٧
|

331 سر تا سر کشور
سراسر کشور
همه جا ی کشور
١٣٩٨/١١/١٧
|

332 به تناوب ١٣٩٨/١١/١٥
|

333 بی شوق
بی ذوق
بدون شور و حرارت
١٣٩٨/١١/١٤
|

334 راجع به
١٣٩٨/١١/١٤
|

335 گرایش دار - منحرف - متمایل
متمایل به سمت جناح یا گروهی در سیاست
١٣٩٨/١١/١٤
|

336 بدون غرض ورزی ١٣٩٨/١١/١٤
|

337 نمونه بارز
نمونه برجسته از چیزی
مثال واضح
١٣٩٨/١١/١٣
|

338 قضاوت بر مبنای ارزشهای شخصی
ارزشگذاری شخصی
قضاوت
داوری
١٣٩٨/١١/١٣
|

339 سکوی پرتاب
موقعیت هایی در زندگی که باعث پیشرفت و ترقی می شوند.
١٣٩٨/١١/١٠
|

340 *اختلاف نظر داشتن با کسی *
They were often at odds
آنها اغلب با هم اختلاف نظر داشتند
١٣٩٨/١١/٠٩
|

341 مسخره باز ( معمولا با شوخی های عملی ) ١٣٩٨/١١/٠٩
|

342 درست بعد از
بلافاصله بعد از
١٣٩٨/١١/٠٩
|

343 جسورانه ١٣٩٨/١١/٠٥
|

344 تماما
کاملا
١٣٩٨/١١/٠٥
|

345 به بیان دیگر
زمانی استفاده می شود که می خواهید چیزی را به شکل دیگری توضیح دهید تا فهم آن ساده تر شود.
١٣٩٨/١١/٠٥
|

346 هر طوری شده
به هر طریقی
١٣٩٨/١١/٠٥
|

347 مسیر چیزی را تغییر دادن
Redirect
١٣٩٨/١١/٠٢
|

348 اجلاس ١٣٩٨/١١/٠١
|

349 کمبود
نقطه ضعف
١٣٩٨/١٠/٣٠
|

350 نت برداری کردن ١٣٩٨/١٠/٣٠
|