دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٦٥,٥٣٥
رتبه
رتبه در دیکشنری
٦٣
لایک
لایک
٦,٦٠١
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٣٩٨

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٢ هفته پیش
دیدگاه
٠

شتابزدگی ، دستپاچگی

تاریخ
٢ ماه پیش
دیدگاه
٠

اصلا ، ابدا نه حتی یکذره

تاریخ
٢ ماه پیش
دیدگاه
١

{کسی که} احساس گناه می کنه یا عذاب وجدان داره ( adj )

تاریخ
٣ ماه پیش
دیدگاه
٠

ظرف چند روز به زودی

تاریخ
٤ ماه پیش
دیدگاه
٠

دور اندیشی

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٤ ماه پیش
متن
The fact that our family did not own a car was an anomaly in the context of the neighborhood we lived in.
دیدگاه
٠

این واقعیت که خانواده ی ما صاحب ماشین نبود با توجه به محله ای که در آن زندگی می کردیم یک مسئله ی نا متعارف بود.

تاریخ
١٠ ماه پیش
متن
It looked as if she had been strangled with her own necklace.
دیدگاه
٠

به نظر می رسید که انگار با گردن بند خودش خفه شده بود.

تاریخ
٣ سال پیش
متن
It'strue we were acquainted, but no more than that.
دیدگاه
٥

درسته که با هم آشنا بودیم، اما فقط در حد آشنایی بود نه بیشتر.

تاریخ
٣ سال پیش
متن
Don't altercate over such trivia.
دیدگاه
١

سرِ همچین چیز بی اهمیتی جر و بحث نکنید.

تاریخ
٣ سال پیش
متن
Let's ditch school today.
دیدگاه
١٣

بیا امروز مدرسه رو بپیچونیم.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.