برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محمد رومزی

محمد رومزی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

201 ایده پردازی
خلق ایده
تجربه ای که در آن فرد حس میکند ایده های فراوان و جدیدی دارد
١٣٩٩/٠٣/٠٩
|

202 اگه همه چیز خوب پیش بره...
اگه همه چیز طبق برنامه پیش بره...
١٣٩٩/٠٣/٠٨
|

203 حشره هایی که خون انسان را می مکند و باعث انتقال بیماری می شوند ١٣٩٩/٠٣/٠٨
|

204 روشن فکر
کسی که تحمل عقاید و رفتار های مختلف رو داره
١٣٩٩/٠٣/٠٧
|

205 Adj : افراد یا چیزهایی که مربوط به استرالیا و نیوزلند هستند
(Antipodean wine)
Noun : آدم اهل استرالیا یا نیوزلند
١٣٩٩/٠٣/٠٦
|

206 از نظر جنسی{ جذاب }
استفاده بی ادبانه : [ کردنی ] ، [ قابل کردن ]
١٣٩٩/٠٣/٠٦
|

207 در مورد سیگار : روزی یک پاکت ( بسته )
John's pack a day habit
١٣٩٩/٠٣/٠٥
|

208 عجیب ترین
غیرعادی ترین
١٣٩٩/٠٣/٠٤
|

209 بالغ بر ١٣٩٩/٠٣/٠٤
|

210 اظهار نظر جالب ( خنده دار ) و یک خطی
در سینما و تلویزیون : دیالوگی کوتاه که طعنه آمیز و خنده دار باشد
١٣٩٩/٠٣/٠٤
|

211 و همچنین
و همینطور
١٣٩٩/٠٣/٠٤
|

212 شُل مغز
نادان
١٣٩٩/٠٣/٠٤
|

213 پر انرژی
سرزنده
سرحال
١٣٩٩/٠٣/٠٤
|

214 رو اعصابم راه نرو
رو ( تو ) مخم نرو
١٣٩٩/٠٣/٠٤
|

215 گذشته ها گذشته ١٣٩٩/٠٣/٠٣
|

216 اتو زدن ١٣٩٩/٠٣/٠١
|

217 بسته بندیِ بیش از حد ١٣٩٩/٠٣/٠١
|

218 چیزی را بیش از حد بسته بندی کردن
( مثلا یک شی کوچک را در نظر بگیرید که ابتدا دور آن پلاستیک کشیده شده و سپس آن را در یک جعبه و آن جعبه را در یک ج ...
١٣٩٩/٠٣/٠١
|

219 برانگیخته
تحریک شده
١٣٩٩/٠٣/٠١
|

220 تقریبا لخت
بی حجاب
(بیشتر در مورد زنان به کار می رود)
Scantily clad dancers
منبع : cambridge
١٣٩٩/٠٢/٣١
|

221 بیچاره
بنده خدا
١٣٩٩/٠٢/٣٠
|

222 مهمان
کسی که برای مدتی در خانه شما می ماند
١٣٩٩/٠٢/٣٠
|

223 مدیر ساختمان ١٣٩٩/٠٢/٣٠
|

224 ضبط صوت
کاست پلیر
١٣٩٩/٠٢/٣٠
|

225 مرغ بریان شده یا کباب شده ١٣٩٩/٠٢/٢٨
|

226 شیرینی خور ١٣٩٩/٠٢/٢٨
|

227 به احتمال زیاد ١٣٩٩/٠٢/٢٨
|

228 نایب رئیس ١٣٩٩/٠٢/٢٨
|

229 مطلع از
با خبر از
آگاه از
١٣٩٩/٠٢/٢٨
|

230 موافق کسی یا چیزی بودن
?Are you for or against it
١٣٩٩/٠٢/٢٦
|

231 تعلیق کردن ( از کار )
موقتا اخراج کردن
١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

232 جان گداز ١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

233 قایق سواری در آبهای خروشان ١٣٩٩/٠٢/٢٤
|

234 بلیط بخت آزمایی ١٣٩٩/٠٢/٢٣
|

235 {ماشین} : لگن ، قراضه ١٣٩٩/٠٢/٢٢
|

236 امروزی ١٣٩٩/٠٢/٢١
|

237 بالا گرفتن { بخصوص در مورد اختلاف } ١٣٩٩/٠٢/٢١
|

238 به قیمت
قیمت مناسب
١٣٩٩/٠٢/٢٠
|

239 {در مورد لباس }: بد قواره
لباسی که به تن شخص خوب نمیشینه و اونو خوش هیکل نشون نمیده
١٣٩٩/٠٢/٢٠
|

240 چه روزهایی بود!
یادش بخیر!
١٣٩٩/٠٢/١٨
|

241 خلوت
کم رفت و آمد
١٣٩٩/٠٢/١٨
|

242 قسمت آخر
بخش پایانی
١٣٩٩/٠٢/١٧
|

243 حقایق کمتر شناخته شده یا پیچیده و مبهم ١٣٩٩/٠٢/١٧
|

244 مهمانی یا جشنی که برای اکران یک فیلم برگزار می کنند و تهیه کننده و بازیگران و ...هم در آن مهمانی شرکت می کنند. ١٣٩٩/٠٢/١٦
|

245 قدرت درک ، توانایی درکِ ( احساس دیگران ) ١٣٩٩/٠٢/١٦
|

246 معلق روی سطح آب ١٣٩٩/٠٢/١٥
|

247 فرایند مومیایی ساختن
مومیایی سازی
١٣٩٩/٠٢/١٥
|

248 خالی بند ١٣٩٩/٠٢/١٥
|

249 خالی بند ١٣٩٩/٠٢/١٥
|

250 چکیده یا بخشی کوتاه از یک سخنرانی یا مصاحبه ١٣٩٩/٠٢/١٥
|