برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محمد ولی زاده

محمد ولی زاده
تمامی سفارشات فتوشاپ،فالوور فیک،طراحی لوگو و وبلاگ و ساخت ربات های تلگرام
برای سفارش در دایرکت پیام دهید
https://instagram.com/_u/mohammad_vlz_f

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 مخالف discouraged به معنی دلسرد و بودن امید ١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

2 Stop trying to do sth ١٣٩٨/٠٥/٠٦
|

3 Binoculars are glasses like telescopes
دوربین شکاری
١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

4 shelter from direct light or heat
یا
a plant that needs a lot of shade
...
١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

5 Center is a place or building where an activity is done
جایی یا سختمانی که کاری در ان انجام میشده و اکنون تمام شده
١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

6 A person who ia traveling
کسی که سفر میکند
رونده
مسافر
مسافر کننده
بعضی جا ها پیک هم میشه
در قالب صفت هم میشه مسافرتی
١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

7 Comfortable shoes for playing sports ١٣٩٨/٠٤/٢٥
|

8 far away یا far, not near ١٣٩٨/٠٣/٢١
|

9 Worried or afraid ١٣٩٨/٠٣/١٢
|

10 Also,in addition ١٣٩٨/٠٣/١٢
|

11 Beside;very near ١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

12 همینطور ١٣٩٨/٠٢/٢٦
|

13 کمپانی ای که خدمات هوایی به مردم ارائه میدهد ١٣٩٨/٠٢/٢٤
|

14 Of girls or women ١٣٩٨/٠٢/٢٤
|

15 خانم (miss tanha)عزیز معنی واژه رو اشتباه نوشتید.شما این رو با کلمه ی /pass out/ اشتباه گرفتید. معنیش میشه (stop or hold somthing that is moving( ١٣٩٨/٠٢/١٢
|

16 Stop trying ١٣٩٨/٠٢/١٢
|

17 A machine that warns you of something or the feeling that you have when somethings happens that you do not expect ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

18 Bright or some clothes that bright and light ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

19 A time when many people try to get or do something in a hurry ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

20 things you need for an activity ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

21 a long chain or piece of leather,rope,etc to keep a dog under control ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

22 the feeling that you have when something happens that you do not expect ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

23 put your hands toghether quickly to make a loud sound ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

24 Enjoyment or what you think is enjoyble and makes you feel happy ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

25 a place where you can sit ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

26 Patient means able to remain calm ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

27 دریافت کردن
(برای دریافت نامه هم هست)
١٣٩٧/١١/٢٨
|

28 قسمت هر سریال ١٣٩٧/١١/٢٣
|

29 A famous actor or actress ١٣٩٧/١١/٢٣
|

30 Speach
Conversation
١٣٩٧/١١/١٦
|

31 تصمیم گرفتن ١٣٩٧/١١/٠٩
|

32 جبران کردن ١٣٩٧/١١/٠٩
|

33 Make up your mind ١٣٩٧/١١/٠٩
|

34 Make up your mind ١٣٩٧/١١/٠٩
|

35 Hit and make aloud noise ١٣٩٧/١١/٠٩
|

36 dangerous or unpleasant happening ١٣٩٧/١١/٠٩
|

37 Signature of a famous person ١٣٩٧/١١/٠٩
|

38 Write your name at the end of a letter ١٣٩٧/١١/٠٩
|

39 Red skin that you get after being bin strang dunlight vfor too long ١٣٩٧/١١/٠٩
|

40 A place where TV programs and movies are made ١٣٩٧/١١/٠٩
|

41 People pay money to or get money from a cart in a bank or store ١٣٩٧/١١/٠٧
|

42 A rstaurant that sells food wich you eat somewhere else is a takeout ١٣٩٧/١١/٠٢
|

43 مامان
اشاره به فیلم Mama2014
١٣٩٧/١١/٠٢
|

44 شونه خالی کردن ١٣٩٧/١١/٠٢
|

45 به فرض مثال/دوست داشتم/شبیه چیزی(اگر با look بیاید:look like)/لذت بردن از موقعیتی یا چیزی ١٣٩٧/١١/٠٢
|

46 رخت شستن
شستن لباس های کثیف
١٣٩٧/١١/٠٢
|

47 شستن لباس های کثیف ١٣٩٧/١١/٠٢
|

48 آدم بی مصرف ١٣٩٧/١١/٠٢
|

49 بیسکویت
Chocolate chip
١٣٩٧/١١/٠٢
|

50 شخصیت سریال arrow در شرکت DC
به معنی کماندار
١٣٩٧/١١/٠٢
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 adventure
• He wrote a book about his adventures on the Amazon.
• او یک کتاب در مورد ماجراجویی های خود در آمازون نوشت
١٣٩٧/١١/٢٣
|

2 wear
• He wore a mustache when he was in college.
• او وقتی که در دانشگاه بود سبیل(مصنوعی)گذاشته بود.
١٣٩٧/١١/١٦
|

3 wear
• She has a lot of jewelry that she has never worn.
• او دارای جواهرات زیادی است که هرگز نپوشیده است
١٣٩٧/١١/١٦
|

4 autograph
• He signed his autograph for the little girl.
• او برای ان دختر کوچک امضا کرد
١٣٩٧/١١/٠٩
|

5 sunburn
• She likes to sunburn.
• او دوست دارد که افتاب بگیرد
١٣٩٧/١١/٠٩
|

6 sunburn
• His face, at the moment, was peeling from sunburn.
• صورتش از افتاب سوختگی پوست پوست کرد
١٣٩٧/١١/٠٩
|