دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٧,٩٣٨
رتبه
رتبه در دیکشنری
٢٢٩
لایک
لایک
١,٨٨٢
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٤٤١

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١٢

مخالف discouraged به معنی دلسرد و بودن امید

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٢٢

Stop trying to do sth

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٢٢

Binoculars are glasses like telescopes دوربین شکاری

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٢٧

shelter from direct light or heat یا a plant that needs a lot of shade یا Shade is an area that is out of direct sunlight همه ی اینها میشه بستگی دا ...

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٢٦

Center is a place or building where an activity is done جایی یا سختمانی که کاری در ان انجام میشده و اکنون تمام شده

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٥ سال پیش
متن
He wore a mustache when he was in college.
دیدگاه
١٨

او وقتی که در دانشگاه بود سبیل ( مصنوعی ) گذاشته بود.

تاریخ
٥ سال پیش
متن
She has a lot of jewelry that she has never worn.
دیدگاه
٢٩

او دارای جواهرات زیادی است که هرگز نپوشیده است

تاریخ
٥ سال پیش
متن
He signed his autograph for the little girl.
دیدگاه
٤٣

او برای ان دختر کوچک امضا کرد

تاریخ
٥ سال پیش
متن
She likes to sunburn.
دیدگاه
٢٢

او دوست دارد که افتاب بگیرد

تاریخ
٥ سال پیش
متن
His face, at the moment, was peeling from sunburn.
دیدگاه
٢٢

صورتش از افتاب سوختگی پوست پوست کرد

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.