برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محمد جواد مرادی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 Its not your bisiness ١٣٩٨/١٢/١٦
|

2 سرد _ یخزده _ منجمد شده ١٣٩٨/١١/٠٢
|

3 خدا لعنتت کنه ١٣٩٨/١٠/١٧
|

4 سخت کوش
تلاشکار
١٣٩٨/١٠/١٦
|