برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مَمَد

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 به ترکیب بیش از دو نوشیدنی کوکتل گفته می‌شود.

کوکتل‌ها شامل دو دسته الکلی و غیرالکلی هستند.

امروزه هزاران نوع کوکتل در جهان وجود دارد ...
١٤٠٠/٠٢/١٣
|

2 دستمال توالت ١٤٠٠/٠٢/١٠
|

3 بارنامه در وجه حامل ١٤٠٠/٠٢/١٠
|

4 به دیده‌ی حقارت نگاه کردن ١٤٠٠/٠٢/٠٨
|

5 وکیل داخلی ١٤٠٠/٠٢/٠٨
|

6 همون ( اصل) هست که میگن
١٤٠٠/٠١/٢٩
|

7 نقل و انتقال ١٤٠٠/٠١/٢٧
|

8 پشت درهای بسته ١٤٠٠/٠١/٢٧
|

9 سیستم محاکم حقوقی ١٤٠٠/٠١/٢٧
|

10 دفتردار مجستریت (دادگاه) ١٤٠٠/٠١/٢٧
|

11 صدور حکم ١٤٠٠/٠١/٢٤
|

12 وکیل ملکه ١٤٠٠/٠١/٢٤
|

13 تعیین مجازات ١٤٠٠/٠١/٢٤
|

14 مقام قضایی ١٤٠٠/٠١/٢٤
|

15 شعبه دادگاه ملکه (انگلستان) ١٤٠٠/٠١/٢٣
|

16 منصب ١٤٠٠/٠١/٢٣
|

17 جامع الشرایط ١٤٠٠/٠١/٢٣
|

18 در حال رسیدگی ١٤٠٠/٠١/٢٣
|

19 مخفف "Justice of the Peace" ، پایین ترین سطح قاضی در برخی از ایالات متحده آمریکا که بخشی از یک شهرستان و وظایف آن شامل اجرای سوگند ، انجام ازدواج و م ... ١٤٠٠/٠١/٢٣
|

20 رسیدگی می‌کنندبه ١٤٠٠/٠١/٢٣
|

21 ضرورت وجود خصومت واقعی ١٤٠٠/٠١/٢٢
|

22 مشاغل حقوقی ١٤٠٠/٠١/٢٢
|

23 نظام دادگاه های مدنی ١٤٠٠/٠١/٢٢
|

24 جرم باقصد عام ١٤٠٠/٠١/١٨
|

25 تا جایی که ١٤٠٠/٠١/١٥
|

26 حقایق مسئله، امر موضوعی ١٤٠٠/٠١/١٥
|

27 (رشته حقوق): کمک به مباشر اصلی جرم در صحنه جرم ١٤٠٠/٠١/١٥
|

28 تسهیل، فراهم سازی ١٤٠٠/٠١/١٥
|

29 متون فقه ١٤٠٠/٠١/١٤
|

30 به طور موفقیت آمیزی ١٤٠٠/٠١/١٤
|

31 ذهنیت، تصور ١٤٠٠/٠١/١٤
|

32 سِیر رفتار، عملکرد ١٤٠٠/٠١/١٤
|

33 ایجاد مخاطره جانی ١٤٠٠/٠١/١٤
|

34 دادنامه ١٤٠٠/٠١/١٢
|

35 آلت جرم ١٤٠٠/٠١/١٠
|

36 غصب مال منقول ١٤٠٠/٠١/١٠
|

37 ابراز کردن ١٤٠٠/٠١/٠٩
|

38 پول زیاد، مبلغ کلان ١٤٠٠/٠١/٠٩
|

39 ای کاش می توانستم ١٤٠٠/٠١/٠٩
|

40 اقدامات، مراحل، گام‌ها، پله‌ها ١٤٠٠/٠١/٠٩
|

41 در اصل، اصولاً، ماهیتاً ١٤٠٠/٠١/٠٩
|

42 ذاتی، موروثی ١٤٠٠/٠١/٠٦
|

43 دوره کسب مجدد خونسردی و آرامش ١٤٠٠/٠١/٠٤
|

44 اتلاف بچه ١٤٠٠/٠١/٠٤
|

45 زنای با محارم ١٤٠٠/٠١/٠٤
|

46 رابطه جنسی بین انسان و حیوان ١٤٠٠/٠١/٠٤
|

47 مُساحقه ١٤٠٠/٠١/٠٤
|

48 ایراد جرح توام با سوء نیت ١٤٠٠/٠١/٠٣
|

49 زور (عُنف) غیرقانونی ١٤٠٠/٠١/٠٣
|

50 ایراد ضربه، برخورد ١٤٠٠/٠١/٠٣
|