منو
Mohamad daichi

Mohamad daichi

عضو از ٣ سال پیش
امتیاز کل
٤,٢٩٨
لایک
٤٤٢
لایک
دیس‌لایک
٦١
دیس‌لایک
رتبه کل
٧٣٧
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٤,٢٩٨
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٧٣٦
لایک
لایک
٤٤٢
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٦١

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٥٤

لاس زدن

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢٧

خلاصه بگم بی اجازه وارد ملک کسی شدن

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢٤

خیس کردن یا شدن

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢٣

مزدور کسی که برا پول هر کاری بکنه

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٧

بابا مجید این جا میشه غاز غاز

ترجمه‌های برتر

تاریخ
٣ سال پیش
متن
Furious citizens rioted, setting fire to buildings and looting shops.
دیدگاه
٤

شهروندان خشمگین شورش کردند و ساختمان هارو با آتش کشیدند و مغازه هارو غارت کردند

تاریخ
٣ سال پیش
متن
She had an insatiable hunger for knowledge.
دیدگاه
٦

اون اشتیاق سیرنشدنی برای دانش داشت

تاریخ
٣ سال پیش
متن
May I use your lavatory I'm bursting!
دیدگاه
٦

ممکنه از دست شویی تون استفاده کنم دارم میترکم

تاریخ
٣ سال پیش
متن
Admission to this movie is only two dollars.
دیدگاه
٢

بلیط ورود برای این فیلم. فقط دو دلار

تاریخ
٣ سال پیش
متن
He is furious at the way his wife has been treated.
دیدگاه
١

اون از این طوری که همسرش رفتار کرده است عصبانی هست

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.