دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٣,٠٢٠
رتبه
رتبه در دیکشنری
١,١٧٥
لایک
لایک
٣١٦
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٧٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٠

قدک

دیدگاه
٨

هوراس

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٠

جمهوری

دیدگاه
٥

آفتابه دزد

دیدگاه
١

جمع

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.