برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محدثه باغ شیرین

🌸🌸

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 کوتاه شده ی کلمه ی اتو موبیل
مثل ماشین یا مثلا گوشی خودکار
١٤٠٠/٠٢/١٩
|

2 صدا هایی که باعث آرامش میشوند مثل صدای موکبانگ و اسلایم و خمیر کلی ١٤٠٠/٠٢/١٤
|