معین احمدزاده

معین احمدزاده فوق لیسانس رشته ادبیات انگلیسی از دانشگاه شهید مدنی تبریز

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهwheelchair ramp١٣:٢٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٤سطح شیبدار ویلچرگزارش
0 | 0

فهرست جمله های ترجمه شدهfun١٧:٠٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٦
• Cooking is fun for me, but for most of my friends, it's a chore.
آشپزی برای من جالب ولی برای بیشتر دوستانم خسته کننده هست.
9 | 1