برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Mobina.r.1382

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 مغز ١٣٩٧/٠٥/٠٢
|

2 آموزش،یاد دادن🤓 ١٣٩٧/٠٥/٠١
|

3 دختر روزی آور.👩 ١٣٩٧/٠٤/٢٧
|

4 تعداد زیادی از ساختمان.🏤🏣🏢🏫🏪🏩🏨🏧🏦🏥💒🏰🏯🏭🏬 ١٣٩٧/٠٤/٢٧
|

5 یوزپلنگ🐆 ١٣٩٧/٠٤/٢٧
|

6 دما سنج ١٣٩٧/٠٤/٢٧
|

7 در آب شنا کردن. ١٣٩٧/٠٤/٢٧
|

8 دختر بی همتای من ١٣٩٧/٠٤/١٩
|

9 معنی بنیامین رو میده:پسر دست راست. ١٣٩٧/٠٤/١٩
|

10 اسم یه خواننده ١٣٩٧/٠٤/١٧
|

11 اسم یه خواننده ١٣٩٧/٠٤/١٧
|

12 یک باندخوانندگی که اعضای این باند از دو نفر به نام های"امیر مقاره"و"رهام هادیان" تشکیل شده. ١٣٩٧/٠٤/١٧
|

13 دو خواننده دوست داشتنی که البته گفته میشه که داداش هم هستن وفامیلیشون عدل پرور هستش واسه همین بهشون میگن مسیح وآرشap.اسم بعضی از آهنگ هاشونم اینه:ماه ... ١٣٩٧/٠٤/١٧
|

14 غیرت،آبرومندی،ادب ١٣٩٧/٠٤/١٧
|