مصطفی احمدی

مصطفی احمدی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهart house١٣:١٨ - ١٤٠٠/٠١/٠٥اگر در مورد ژانر فیلم باشد : منظور فیلمی است که عاری از جلوه های ویژه است .گزارش
0 | 0
blockbuster١٣:١٧ - ١٤٠٠/٠١/٠٥اگر در مورد ژانر فیلم باشد : منظور فیلمی است که پر از جلوه های ویژه است . مثل فیلم Avatarگزارش
7 | 1
dramatic١٩:٥٤ - ١٣٩٩/١١/٠٤ناگهانی ، بزرگ و هیجانیگزارش
0 | 0
kosher١٢:٤١ - ١٣٩٩/١١/٠٣همون حلال خودمون ولی برای یهودی هاگزارش
9 | 0
detox٢٠:٥٨ - ١٣٩٩/١١/٠٢سم زداییگزارش
18 | 0
bootlegging١٢:٢١ - ١٣٩٩/١٠/٢٩درست کردن و فروش غیرقانونیگزارش
0 | 0
run up٢١:٤٢ - ١٣٩٩/١٠/٢٥بذاری قبض ها و بدهی ها همین طور بیشتر و بیشتر بشنگزارش
5 | 0
accost١٧:٥١ - ١٣٩٩/١٠/٢٥نزدیک شدن به کسی و با تندی و تهدید با او حرف زدنگزارش
5 | 0
edgewise٢٠:١١ - ١٣٩٩/١٠/١٩از طرف باریک ترین قسمت آن چیز . مثلا اگر بخواهید یک میز را از درب رد کنید باید از قسمتی که باریک تره رد بشهگزارش
2 | 0
divine١٧:٣٣ - ١٣٩٩/١٠/١٩قشنگ - زیبا ( زبان قدیمی )گزارش
0 | 0
pinch١٦:١٠ - ١٣٩٩/١٠/١٩دزدیدن - معمولا چیز کوچک و کم ارزشگزارش
5 | 1
genteel١٣:٥٠ - ١٣٩٩/١٠/١٩جنتلمن اما از اونایی که خیلی اغراق شده و مصنوعی انجام می دند و در واقع اصلا جنتلمن هم نیستند .گزارش
2 | 0
draggle tailed guttersnipe١٢:٢٢ - ١٣٩٩/١٠/١٩پیرزنی که در خیابان زندگی می کنه و کثیفهگزارش
0 | 0
drum roll٠٠:٢٣ - ١٣٩٩/١٠/١٩صدای طبلی که بلند و سریع زده میشه قبل از اینکه بخوان چیزی رو معرفی کنندیا فرد مهمی میخواد به صحنه بیادگزارش
5 | 0
clean shaven٢٣:٢١ - ١٣٩٩/١٠/١٥صورت کاملا اصلاح شده - سه تیغگزارش
5 | 0
boastfulness٠٠:٣٠ - ١٣٩٩/١٠/١٥از خود گویی - خود پسندیگزارش
0 | 1
slippered٢٣:٢٧ - ١٣٩٩/١٠/١٤دمپایی پوشیدهگزارش
0 | 0
any old time٢٣:٤٩ - ١٣٩٩/١٠/١٠هر زمانی که تو بخواهیگزارش
0 | 1
passively٢٣:١٤ - ١٣٩٩/١٠/١٠بی خیال و بی توجهگزارش
7 | 1
blissfully٢٠:٠٤ - ١٣٩٩/١٠/١٠بدون فهم و اطلاعی از حقایق ناگوار از چیزیگزارش
32 | 1
windswept١٤:٢١ - ١٣٩٩/١٠/٠٦در معرض باد شدید و با حفاظت کم در برابر آنهاگزارش
7 | 0
cover٢١:٠٥ - ١٣٩٩/١٠/٠٥کارهای کسی که رفته مرخصی یا اداره نیست رو انجام بدیگزارش
9 | 1
now then٢١:٠٧ - ١٣٩٩/١٠/٠٣خب حالا . . . ( برای پیشنهاد دادن چیزی بعد از این عبارت )گزارش
16 | 0
overlook٢٠:٥٥ - ١٣٩٩/١٠/٠٣برای ساختمان : با دید داشتن به جایی / که بتوان از مکان ، محلی را تماشا کردگزارش
9 | 0
surveyor٢٠:٣٩ - ١٣٩٩/١٠/٠٣ارزیاب زمین و ملک و ساختمانگزارش
2 | 0
bisque١٠:٠٢ - ١٣٩٩/١٠/٠٢سوپ غلیظ که معمولا از خرچنگ یا صدف ها پخته شده استگزارش
0 | 0
deviled٠٩:٤٥ - ١٣٩٩/١٠/٠٢در مورد غذا : پخته شده با یک لایه مایع شامل ادویه تندگزارش
5 | 0
cheddar٠٩:٤٣ - ١٣٩٩/١٠/٠٢نوعی پنیر به شکل زرد رنگگزارش
7 | 0
thought provoking٠٩:٢٩ - ١٣٩٩/١٠/٠٢به فکر فرو برنده - باعث ایجاد دغدغه و سوال برای افراد می شود .گزارش
5 | 1
cunningly٠٠:٣٥ - ١٣٩٩/١٠/٠٢از روی زرنگی و با حقه و فریب کاریگزارش
5 | 1
archaeology of settlement٢٠:٢٨ - ١٣٩٩/١٠/٠١باستان شناسی استقراریگزارش
2 | 1
norsemen١٩:٤٢ - ١٣٩٩/١٠/٠١فرد نروژی یا ساکن در نروژگزارش
2 | 1
gangling٢٢:٥٠ - ١٣٩٩/٠٩/٢٦بسیار قد بلند و دراز و لاغز که راه رفتنش آسان نیستگزارش
2 | 1
dumpy٢٢:٣٥ - ١٣٩٩/٠٩/٢٦قد کوتاه و چاقگزارش
2 | 1
fitting٢١:٥٧ - ١٣٩٩/٠٩/٢٦در خورگزارش
2 | 1
treat٢١:٤٩ - ١٣٩٩/٠٩/٢٦چیز خوشمزه و خوراکیگزارش
41 | 1
sing along١٩:٣٨ - ١٣٩٩/٠٩/٢٦هم خوانی - وقتی عده ای دور هم یک شعر رو با هم می خوانندگزارش
0 | 1
salt tablets١٣:٢٦ - ١٣٩٩/٠٩/٢٦قرص نمک معمولا برای گرمازدگی استفاده می شودگزارش
0 | 0
tree dwelling١٠:٣٣ - ١٣٩٩/٠٩/٢٦خانه درختیگزارش
5 | 0
commanding home١٠:٠٦ - ١٣٩٩/٠٩/٢٦ خانه دارای چشم اندازوسیعگزارش
0 | 0
skeptically١٨:٣٣ - ١٣٩٩/٠٩/٢٤در حالتی همراه با شکگزارش
0 | 0
had better١٣:١٣ - ١٣٩٩/٠٩/٢١برای خودت بهتره که این کار رو بکنیگزارش
5 | 0
eye watering١١:٥٣ - ١٣٩٩/٠٩/٢١بسیار زیاد یا سخت که غیر ممکن و دردناک باشه برای فکر کردن دهشتناکگزارش
2 | 1
thereafter١٨:٤٩ - ١٣٩٩/٠٩/١٧بعد از آن زمان یا اتفاق ذکر شدهگزارش
5 | 0
hold up١٨:٣٥ - ١٣٩٩/٠٩/١٧توقف کوتاه به علت ترافیکگزارش
9 | 1
stressed out١٩:٥٣ - ١٣٩٩/٠٩/١٥نگران و مضطربگزارش
7 | 0
diehard fan٠٠:٠٥ - ١٣٩٩/٠٩/١٥طرفدار وفادارگزارش
5 | 0
go ahead٢٣:٥٥ - ١٣٩٩/٠٩/١٤پیش قدم و جلو دار بودنگزارش
7 | 0