دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٣,٣٣٠
رتبه
رتبه در دیکشنری
١,٠٨٠
لایک
لایک
٣٤٢
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٤٥

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٠

از آن اول اولش

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٤

یک زمان خیلی قبل ، گذشته خیلی دور

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١

اگر در مورد ژانر فیلم باشد : منظور فیلمی است که عاری از جلوه های ویژه است .

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢

اگر در مورد ژانر فیلم باشد : منظور فیلمی است که پر از جلوه های ویژه است . مثل فیلم Avatar

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١

ناگهانی ، بزرگ و هیجانی

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.