برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ممپ

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 shrink
• My wool sweater shrunk in the dryer.
• پلیور پشمی من درون خشک کن کوچک شده.
١٣٩٧/١١/١٢
|