دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢,٥٨٢
رتبه
رتبه در دیکشنری
١,٣٢٩
لایک
لایک
٢٦٥
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٣٤

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٠

( biology ) The ( architectural ) structure of biological tissue ( زیست شناسی ) ساختار بافت بیولوژیکی. histo architecture histo: ( biology ) tissue ...

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١

TBP مخفف عبارت Triangular bipyramid دو هرمی مثلثی شیمی معدنی

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١

As - Delivered, As - Received means the projected quality or the actual quality, as the case may be, of the mined lignite at the point of delivery to ...

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٠

فضای بالا سری

دیدگاه
١

آنالیز گرما وزن سنجی TGA آنالیز توزین حرارتی

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.