برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

قاسم امیدی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 آقا بود به خدا . سرور ما بود به خدا.
راهت ادامه داره حاجی
١٣٩٩/١٠/١٦
|

2 فاطمه یعنی دور شده از آتش.
گل سرسبد ، بانوی جهان سرور بانوان
ای کاش زنان جامعه امروز ما هم حضرت خانم فاطمه زهرا رو الگوی خودشون قرار میدادند. ا ...
١٣٩٩/١٠/١٦
|

3 پاییز در یه کلام یعنی شور و عشق ١٣٩٩/١٠/٠٥
|

4 مقدس،مبارک،آسمانی، پاک و منزه.
مانند:holy mariam
مریم مقدس
١٣٩٩/١٠/٠٤
|

5 درباره
مانند: talking about festivals
صبحت کردن درباره جشنواره ها
١٣٩٩/١٠/٠٤
|

6 ماهی قرمز یا همون ماهی طلایی.عید ها سرHaft seen میذاریم.
١٣٩٩/١٠/٠٣
|

7 یعنی در .
مانند:
with my lessons
در درسهایم.
معانی مختلفی دارد در جاهای مختلف:
گاهی معنی: همراه، با
١٣٩٩/١٠/٠٢
|

8 در حال پوشیدن ١٣٩٩/٠٩/٢٩
|