برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ماه کامل

ماه کامل

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 دوباره نوازی، دوباره خوانی

The band came back to stage for an encore
گروه برای دوباره نوازی به روی صحنه بازگشت.
١٣٩٨/١٢/٢٤
|

2 "برای کسایی که قلبشون ضعیفه خوب نیست".معمولا هنگام روبه رو شدن با یک موقعیت مهم یا خطرناک یا هیجان انگیز گفته میشه که دقیقا معادل فارسیش هم موجوده. ١٣٩٨/١٠/١٨
|

3 بوتها/چکمه های نینجایی.نوعی از بوت هستند که در قسمت انگشتان از وسط شکافته شده و فرو رفته اند و یکی از ترندهای سال 2019 محسوب میشدند. ١٣٩٨/١٠/١٦
|

4 رژه ی نظامی ١٣٩٨/١٠/١٥
|

5 بوتها/چکمه های نظامی ١٣٩٨/١٠/١٥
|

6 کفش نیم پاشنه ١٣٩٨/١٠/١٥
|

7 یشم ١٣٩٨/١٠/١٣
|

8 دامن خمره ای ١٣٩٨/١٠/٠٤
|

9 بافت طنابی.
به طور مثال cable knit sweater : نوعی از پلیور که بافت یا تاروپود طنابی شکل دارد.
١٣٩٨/١٠/٠٤
|

10 تیشرتی که طرحی از یک گروه موسیقی خاص روی آن طراحی شده و اغلب توسط طرفداران آن گروه یا بند موسیقی و گاها در کنسرت ها پوشیده میشود. ١٣٩٨/٠٩/٢٩
|

11 توجه برانگیز ١٣٩٨/٠٩/٢٨
|

12 کاپشنهای پفی-پفکی، کت های پف دار، ،کاپشنهای پف دار ١٣٩٨/٠٩/٢٨
|

13 خطاکار ١٣٩٨/٠٩/١٩
|

14 بر اساس حقوق بین الملل، مطابق با حقوق بین الملل، از دیدگاه حقوق بین الملل ١٣٩٨/٠٩/١٧
|

15 قاچاق مواد مخدر ١٣٩٨/٠٩/١٧
|

16 کاهش مالیات ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

17 ضرر دیدن ، ضرر رساندن ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

18 تروریسم دولتی : انجام اعمال تروریستی توسط دولت علیه دیگران یا شهروندان خودش. ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

19 تبعیت کردن ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

20 از لحاظ حقوقی، از لحاظ قانونی، قانونا ١٣٩٨/٠٩/٠٩
|

21 متقاعد کننده، مستدل ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|