‌

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهفرود٢١:١٦ - ١٣٩٩/٠٩/٢١معنی=پایین متضاد=فراز ، بالاگزارش
0 | 1
غفلت٢١:١٢ - ١٣٩٩/٠٩/٢١غفلت به معنی بی خبری هستشگزارش
16 | 1