برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ملودی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 از فاصله دور شنیدن.
دورادور شنیدن.
استراق سمع کردن.
١٣٩٧/٠٤/٢٩
|

2 دست به دعا باش.
امیدت رو از دست نده.
١٣٩٧/٠٤/٢٨
|