دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٧٠
رتبه
رتبه در دیکشنری
١١,٠٠٧
لایک
لایک
١٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٥

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

پیشنهادی موجود نیست.

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٤ سال پیش
متن
I had a creepy feeling that someone was watching me.
دیدگاه

احساس وحشت میکردم که کسی مرا نگاه می کند

تاریخ
٤ سال پیش
متن
None of us has much money so let's combine what we've got.
دیدگاه
٣

هیچ کدام از ما پول کافی نداریم پس بیاید انچه داریم را باهم ترکیب کنیم

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.