دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٤,٥٤٥
رتبه
رتبه در دیکشنری
٧٤٧
لایک
لایک
٢
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
١ ماه پیش
دیدگاه
٠

املای درست chirp میباشد

تاریخ
١ ماه پیش
دیدگاه
٠

full of life

تاریخ
١ ماه پیش
دیدگاه
٠

املای درست formerly می باشد

تاریخ
١ ماه پیش
دیدگاه
٠

املای درست این کلمه strengthened می باشد

تاریخ
٢ ماه پیش
دیدگاه
١

چند روز مرخصی

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

پرسش‌های برتر

پرسشی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.