دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٢,٧١٦
رتبه
رتبه در دیکشنری
٢٩٧
لایک
لایک
١,٣٥٨
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٤٣٢

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٦

کشمکش طبقاتی

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٧

دعوا کردن

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٠

مقاله ی دوران ساز

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٠

روانشناسی محفلی

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٠

حالت تهوع

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.