ملیکا

ملیکا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهzinging٢٣:٣٥ - ١٣٩٧/١٢/٢٠حرکت سریعگزارش
0 | 0
pat answer١٤:١٩ - ١٣٩٧/١٢/١٠پاسخ صریح و سادهگزارش
5 | 0
wear a wire٢٠:٠٧ - ١٣٩٧/٠٨/١٩مخفیانه به مکالمه دیگران گوش دادنگزارش
9 | 0
disbenefits٠٠:٥٧ - ١٣٩٧/٠٨/٠٩معایبگزارش
2 | 0
crossmatch٠٧:٣٨ - ١٣٩٧/٠٧/٠١تست سازگاریگزارش
9 | 1
notoriously٠١:٢٤ - ١٣٩٧/٠٦/٢٧انگشت نماگزارش
28 | 1
cherry picking٢٠:٢٣ - ١٣٩٧/٠٦/٢٤استفاده گزینشیگزارش
14 | 0
value laden١٢:٥١ - ١٣٩٧/٠٦/٢٤ارزش محورگزارش
5 | 0
cold call١٩:٥٢ - ١٣٩٧/٠٦/١٥تماس تلفنی ناخواسته را برای ( کسی ) ، توسط تلفن یا شخصا، در تلاش برای فروش کالاها یا خدمات.گزارش
12 | 1
pull teeth٠٧:٢٥ - ١٣٩٧/٠٥/٣٠اصطلاح : انجام دادن کاری که بسیار دشوار است و تلاش زیادی لازم داردگزارش
5 | 0
curation١٢:٠١ - ١٣٩٧/٠٥/٢٩گزینش، جمع آوری، طبقه بندی، مرتب سازیگزارش
115 | 0
extravert١١:٤٣ - ١٣٩٧/٠٥/٢٩برونگرا، تیپ شخصیتی که علائق آن بیشتر متوجه محیط است و کمتر به افکار و احساساتی که جهان درونیش را میسازند توجه داردگزارش
5 | 0
unquestioned٠٧:١٧ - ١٣٩٧/٠٥/٢٨قطعیگزارش
14 | 1
shot at١٧:٢٩ - ١٣٩٧/٠٥/٢٤تلاش کردن گزارش
5 | 1
off the shelf١٩:٥٣ - ١٣٩٧/٠٥/٢٣دم دستی . حاضر و آمادهگزارش
18 | 1
personas١٢:٠٨ - ١٣٩٧/٠٥/٢٣کاربرنماها یا پرسوناها ( به انگلیسی: Personas ) شخصیت هایی خیالی هستند که برای نشان دادن انواع کاربران مختلفی که از یک وب سایت یا محصول استفاده می کن ... گزارش
18 | 1
gamification١٧:٠٨ - ١٣٩٧/٠٥/٢١استفاده از عناصر بازیگزارش
12 | 1
off the shelf٠٠:١٤ - ١٣٩٧/٠٥/٢١آماده مصرفگزارش
7 | 0
spin out١٩:١٧ - ١٣٩٧/٠٥/٢٠تقسیم شرکت به بخش های تجاری جداگانهگزارش
7 | 0
puts the cart before the horse١٠:٢٥ - ١٣٩٧/٠٥/١٢کار وارونه انجام دادن سرنا را از سر گشادش زدن گاری را جلوی اسب گذاشتنگزارش
0 | 0
self evidently١٠:١٦ - ١٣٩٧/٠٥/١٢بدیهیگزارش
9 | 0
backwards١٢:٠٢ - ١٣٩٧/٠٥/١١معکوسگزارش
23 | 1
gamblers ruin١٨:٣٩ - ١٣٩٧/٠٥/٠٩پاکباختگی قماربازگزارش
5 | 0
disutility١٠:١٧ - ١٣٩٧/٠٥/٠٩عدم مطلوبیتگزارش
5 | 0
theoreticism١٠:١٩ - ١٣٩٧/٠٥/٠١تئوری زدگیگزارش
7 | 0
market to book ratio٢٠:٥٢ - ١٣٩٦/١١/٠٧نسبت ارزش دفتری به ارزش بازاریگزارش
9 | 0
on face٠١:٤٨ - ١٣٩٦/١١/٠٥در ظاهرگزارش
5 | 0
untrodden١٢:٢٣ - ١٣٩٦/١٠/١٨بکر ، دست نخوردهگزارش
23 | 0