برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مهران

مهران من این شهر اتیش میزم
کل اتاقارو یع رنگ تاریک میزنم
امشب برگشتم به حال خراب سابقم
کل این شهر میدونن من خراب سابقم
Mehran .1380

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 برای دوست خودت نامه بنویس ١٣٩٨/٠٨/٢٠
|

2 نوه امین تارخ کاره اشتباهی کردی
هواست باشه
١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

3 پخش کردن ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

4 اسم دوست دخترم بود یعنی خدای خورشید و جواهر ☺ ١٣٩٨/٠٧/١١
|

5 نوعی اسم ترکی .......بازیگر فیلم عشق اول یاپراک اسم اصلیش (گزده ) ١٣٩٨/٠٧/١١
|

6 نوعی اسم ترکی که در سریالها زیاد استفاده میشه مثل عشق اول ١٣٩٨/٠٧/١١
|

7 رایا اسم پسرونه هرجا میخواد برید بپرسید
اونایی که میگن اسمه دخترونه یکم اطلاعاتشون پاینه🤣😂
١٣٩٨/٠٧/١١
|

8 ساز چنگ ١٣٩٨/٠٧/١١
|

9 ارگ ١٣٩٨/٠٧/١١
|

10 طبل ١٣٩٨/٠٧/١١
|

11 Dear=عزیز
Gabby=نوعی اسم
١٣٩٨/٠٦/١١
|

12 رشد کردن
بزرگ شدن
١٣٩٨/٠٦/٠٧
|

13 مصرف دارو ١٣٩٨/٠٦/٠٤
|

14 غذا دادن به پرنده ١٣٩٨/٠٥/٣١
|

15 درجه هوا ١٣٩٨/٠٥/٣١
|

16 بیماری
سرماخوردگی
انفولانزا
١٣٩٨/٠٥/٣١
|

17 خیابان
خیابانها
١٣٩٨/٠٥/٢٨
|

18 ستاره ١٣٩٨/٠٥/٢٨
|

19 بافهم
تیز فهم
١٣٩٨/٠٥/٢٨
|

20 زیبا
ابرومند
١٣٩٨/٠٥/٢٨
|

21 شاخ ١٣٩٨/٠٥/٢٨
|

22 عشق ،جذاب ،اتشی و ترکی است ١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

23 اسمی ترکی به معنای (برگ ) ١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

24 مهراب =خسته صدا ،مرحم درد ،شکست
مهراب =حسین زینالی
١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

25 خوش قلب ،مهربان ١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

26 ضمیر اول شخص جمع (ما) ١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

27 ضمیر اول شخص مفرد ( من ) ١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

28 قسمت بندی سریال ١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

29 کارگردان
١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

30 سریال ١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

31 ترسناک ،وحشت انگیز ،بیزاری 😨 ١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

32 Science fiction ١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

33 داستان تخیلی ،خیالی ،علمی ١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

34 ستاره سینما
سوپراستار
١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

35 ماجرا جویی
اتفاق
سرگذشت 🙂
١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

36 ترک کردن
ول کردن
مرخصی ☺
١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

37 حالا اینجا نمیباشد ١٣٩٨/٠٥/١٧
|

38 Ok
فهمیدم
گرفتم
١٣٩٨/٠٥/١٧
|

39 نوعی اسم در امریکا ١٣٩٨/٠٥/١٧
|

40 امروز
الان
١٣٩٨/٠٥/١٧
|

41 وقت
زمان
١٣٩٨/٠٥/١٧
|

42 برگشتن مکانی یا جای ١٣٩٨/٠٥/١٧
|

43 صحبت کردن
گفت وگو کردن
١٣٩٨/٠٥/١٧
|

44 قلب عشق ١٣٩٨/٠٥/١٧
|

45 تصادف ناگهانی
حادثه غیر منتظره
١٣٩٨/٠٥/١٧
|

46 راست درست ١٣٩٨/٠٥/١٧
|