مهران

مهران من این شهر اتیش میزم
کل اتاقارو یع رنگ تاریک میزنم
امشب برگشتم به حال خراب سابقم
کل این شهر میدونن من خراب سابقم
Mehran . 1380

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهwrite a letter to your friend١٤:٠٨ - ١٣٩٨/٠٨/٢٠برای دوست خودت نامه بنویسگزارش
12 | 0
رایا١١:١٩ - ١٣٩٨/٠٨/٠٢نوه امین تارخ کاره اشتباهی کردی هواست باشهگزارش
34 | 3
کیانا١٣:٠٩ - ١٣٩٨/٠٧/١١اسم دوست دخترم بود یعنی خدای خورشید و جواهر ☺گزارش
34 | 2
گزده١٣:٠٣ - ١٣٩٨/٠٧/١١نوعی اسم ترکی . . . . . . . بازیگر فیلم عشق اول یاپراک اسم اصلیش ( گزده )گزارش
12 | 0
اغوز١٣:٠٢ - ١٣٩٨/٠٧/١١نوعی اسم ترکی که در سریالها زیاد استفاده میشه مثل عشق اولگزارش
18 | 1
رایا١٢:١٢ - ١٣٩٨/٠٧/١١رایا اسم پسرونه هرجا میخواد برید بپرسید اونایی که میگن اسمه دخترونه یکم اطلاعاتشون پاینه🤣😂گزارش
94 | 13
electric key board١١:٤٨ - ١٣٩٨/٠٧/١١ارگگزارش
18 | 1
dear gabby١٥:٤٦ - ١٣٩٨/٠٦/١١Dear=عزیز Gabby=نوعی اسمگزارش
37 | 0
grow up١٣:٤١ - ١٣٩٨/٠٦/٠٧رشد کردن بزرگ شدنگزارش
28 | 1
take medicine١٢:٥٧ - ١٣٩٨/٠٦/٠٤مصرف داروگزارش
85 | 5
feed the bird١٢:٥٧ - ١٣٩٨/٠٥/٣١غذا دادن به پرندهگزارش
21 | 0
degree١٢:١٣ - ١٣٩٨/٠٥/٣١درجه هواگزارش
39 | 1
the flu١٢:٠١ - ١٣٩٨/٠٥/٣١بیماری سرماخوردگی انفولانزاگزارش
46 | 2
streets١٥:٤٠ - ١٣٩٨/٠٥/٢٨خیابان خیابانهاگزارش
28 | 0
نجمه١٥:٣٥ - ١٣٩٨/٠٥/٢٨ستارهگزارش
46 | 1
فهیمه١٥:٣٤ - ١٣٩٨/٠٥/٢٨بافهم تیز فهمگزارش
108 | 1
وجیهه١٥:٣٢ - ١٣٩٨/٠٥/٢٨زیبا ابرومندگزارش
53 | 1
باریش١٦:٤١ - ١٣٩٨/٠٥/٢٤عشق ، جذاب ، اتشی و ترکی استگزارش
53 | 0
یاپراک١٦:٤٠ - ١٣٩٨/٠٥/٢٤اسمی ترکی به معنای ( برگ )گزارش
37 | 0
مهراب١٦:١٤ - ١٣٩٨/٠٥/٢٤مهراب =خسته صدا ، مرحم درد ، شکست مهراب =حسین زینالیگزارش
76 | 1
مهران١٦:١١ - ١٣٩٨/٠٥/٢٤خوش قلب ، مهربانگزارش
51 | 1
WE١٦:٠٣ - ١٣٩٨/٠٥/٢٤ضمیر اول شخص جمع ( ما )گزارش
41 | 1
me١٦:٠١ - ١٣٩٨/٠٥/٢٤ضمیر اول شخص مفرد ( من )گزارش
51 | 2
episodes١٥:٠٨ - ١٣٩٨/٠٥/٢٤قسمت بندی سریالگزارش
28 | 1
director١٥:٠٥ - ١٣٩٨/٠٥/٢٤کارگردان گزارش
41 | 2
horror١٤:٥٧ - ١٣٩٨/٠٥/٢٤ترسناک ، وحشت انگیز ، بیزاری 😨گزارش
25 | 1
داستان تخیلی١٤:٥٤ - ١٣٩٨/٠٥/٢٤Science fictionگزارش
25 | 1
science fiction١٤:٥٢ - ١٣٩٨/٠٥/٢٤داستان تخیلی ، خیالی ، علمیگزارش
34 | 1
movie star١٤:٣٧ - ١٣٩٨/٠٥/٢٤ستاره سینما سوپراستارگزارش
37 | 2
adventure١٤:٢٤ - ١٣٩٨/٠٥/٢٤ماجرا جویی اتفاق سرگذشت 🙂گزارش
46 | 3
leave١٣:٤١ - ١٣٩٨/٠٥/٢٤ترک کردن ول کردن مرخصی ☺گزارش
48 | 3
not there now١٥:٥٦ - ١٣٩٨/٠٥/١٧حالا اینجا نمیباشدگزارش
23 | 0
got it١٥:٥١ - ١٣٩٨/٠٥/١٧Ok فهمیدم گرفتمگزارش
170 | 3
barbara white١٥:٤٦ - ١٣٩٨/٠٥/١٧نوعی اسم در امریکاگزارش
25 | 1
today١٥:٢٧ - ١٣٩٨/٠٥/١٧امروز الانگزارش
39 | 1
time١٥:٢٥ - ١٣٩٨/٠٥/١٧وقت زمان گزارش
23 | 1
be back١٥:٢٤ - ١٣٩٨/٠٥/١٧برگشتن مکانی یا جایگزارش
53 | 2
speak١٥:٢١ - ١٣٩٨/٠٥/١٧صحبت کردن گفت وگو کردنگزارش
28 | 1
heart١٥:٢٠ - ١٣٩٨/٠٥/١٧قلب عشقگزارش
41 | 4
accident١٥:١٨ - ١٣٩٨/٠٥/١٧تصادف ناگهانی حادثه غیر منتظرهگزارش
32 | 2
right١٥:١٦ - ١٣٩٨/٠٥/١٧راست درستگزارش
37 | 1