برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

𝐌𝐞𝐡𝐝𝐢 𝐊𝐢𝐲𝐚𝐧 | مهدی کیان

𝐌𝐞𝐡𝐝𝐢 𝐊𝐢𝐲𝐚𝐧 | مهدی کیان 🌸در "انتخاب واحد" زندگے ، "صداقت" پیش نیاز همه درسهاست.

.𝐁𝐀 𝐢𝐧 𝐄𝐧𝐠 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐥𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧🦋

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 🌟مخفف Big Friendly Giant یعنی غول بزرگ مهربان؛ نام یکی از داستان های آقای رول دال داستان‌نویس و فیلم‌نامه‌نویس اهل ولز بریتانیا و از مشهورترین نویسن ... ١٣٩٩/١٠/١٦
|

2 🌟 مجموعه.
🌟 بصورت تجمعی.
١٣٩٩/٠٩/٠٥
|

3 🌟ناشی از آن ١٣٩٩/٠٩/٠٤
|

4 🌟بنابر این، از این رو، برای آن، بدلیل آن، یعنی، در نتیجه، لذا، برای آن منظور، بدلیل آن، سپس، به همین منظور، به همین دلیل، پس، برای همین، بدین منظور، ... ١٣٩٩/٠٩/٠٤
|

5 🌟تیره روزی ١٣٩٩/٠٩/٠٢
|

6 🌟 Itself. ١٣٩٩/٠٩/٠١
|

7 🌟بالنفسه.
🌟مستقیما.
🌟 فی نفسه.
١٣٩٩/٠٩/٠١
|

8 🌟عمل یا اعمال: Worldly activity (اعمال دنیوی). ١٣٩٩/٠٩/٠١
|

9 🌟یک نوع نام خانوادگی.

🌟 ماری شلی (1797-1851) ، نویسنده انگلیسی ، نویسنده داستان کلاسیک گوتیک "فرانکشتاین."

🌟پرسی شلی (1722-1822) ، ش ...
١٣٩٩/٠٨/٢٩
|

10 🌟آقای فلیپ سیدنی (۱۵۵۴ - ۱۵۸۶)، نویسنده و شاعر انگلیسی، عضو دربار ملکه الیزابت است. ١٣٩٩/٠٨/٢٩
|

11 🌟کراتیلوس:
نام یکی از کتاب های نوشته افلاطون، فیلسوف یونانی است که به دیالوگ میان سقراط، کراتیلوس و هرمگنس دیگری می پردازد.
١٣٩٩/٠٨/٢٦
|

12 🌟فایدروس:
یکی از دیالوگ های افلاطون است.
١٣٩٩/٠٨/٢٦
|

13 🌟تیمائوس:
کتابی نوشته افلاطون در سن ۷۰ سالگی‌اش است که �رمان تاریخی� و �افسانه‌ای درباره طبیعت� نیز نام گرفته‌است. این کتاب عمدتاً در قالب سخنگوی ...
١٣٩٩/٠٨/٢٦
|

14 🌟پارمنیدس یا بارمنیدس یا برمانیدس در "الئا"، از توابع ایتالیا، در حوالی سال ۵۰۴ قبل از میلاد مسیح، به دنیا آمد. آنچه از این فیلسوف می دانیم این است ... ١٣٩٩/٠٨/٢٦
|

15 🌟فیلبوس: فیلبوس یکی از دیالوگ های مصون مانده سقراطی است که در قرن چهارم پیش از میلاد توسط افلاطون، فیلسوف یونان باستان نوشته شده‌است. ١٣٩٩/٠٨/٢٦
|

16 🌟پیش بینی کردن.
🌟حدس زدن.
🌟If, for instance, we say “this table (subject) is beautiful (predicate),” we are stating that the table possesses ...
١٣٩٩/٠٨/٢٥
|

17 🌟مطمئناً:
Example in sentence: Any triangle or square that we construct using physical instruments is bound to be imperfect.
١٣٩٩/٠٨/٢٤
|

18 (فیلسوفیست یونانی در کتاب تاریخ نقدادبی)
🌟Democritus
🌟 ذومقراطیس
🌟ذیمقراطیس
١٣٩٩/٠٨/٢٣
|

19 (فیلسوفیست یونانی در کتاب تاریخ نقدادبی)
🌟Democritus
🌟دماکریتوس
🌟ذومقراطیس
١٣٩٩/٠٨/٢٣
|

20 🌟باید گفت که... ١٣٩٩/٠٨/٢٣
|