𝐌𝐞𝐡𝐝𝐢 𝐊𝐢𝐲𝐚𝐧 | مهدی کیان

𝐌𝐞𝐡𝐝𝐢 𝐊𝐢𝐲𝐚𝐧 | مهدی کیان 🌸 در " انتخاب واحد" زندگے ، " صداقت" پیش نیاز همه درسهاست.

. 𝐁 𝐀 𝐢 𝐧 𝐄 𝐧 𝐠 𝐓 𝐫 𝐚 𝐧 𝐬 𝐥 𝐚 𝐭 𝐢 𝐨 𝐧 🦋

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهcool calm and collected١٤:٣٧ - ١٤٠٠/٠١/٣١🌟خونسرد، صاحب اختیار - مضطرب نیست. Relaxed, in control, not nervous 🌟 ( English idioms in use )گزارش
7 | 0
h20١٤:١٣ - ١٤٠٠/٠١/٣١🌟 Dihydrogen monoxide: دی هیدروژن منواکسید. ( شیمی )گزارش
5 | 1
hub١٤:٠٥ - ١٤٠٠/٠١/٣١🌟The AFC Hub:⚽ 1️⃣ قطب کنفدراسیون فوتبال آسیا 2️⃣ فدراسیون فوتبال آسیای مرکزیگزارش
5 | 0
town hall٢٣:٣٩ - ١٣٩٩/١٢/٢٢🌟 دارالحکومه. 🌟بخشداری.گزارش
0 | 0
bfg١٤:٤٣ - ١٣٩٩/١٠/١٦🌟مخفف Big Friendly Giant یعنی غول بزرگ مهربان؛ نام یکی از داستان های آقای رول دال داستان نویس و فیلم نامه نویس اهل ولز بریتانیا و از مشهورترین نویسن ... گزارش
2 | 0
cumulatively٠٧:٣٢ - ١٣٩٩/٠٩/٠٥🌟 مجموعه. 🌟 بصورت تجمعی.گزارش
2 | 1
engender٠١:٠٩ - ١٣٩٩/٠٩/٠٤🌟ناشی از آنگزارش
5 | 0
inconsequence٠٠:٣١ - ١٣٩٩/٠٩/٠٤🌟بنابر این، از این رو، برای آن، بدلیل آن، یعنی، در نتیجه، لذا، برای آن منظور، بدلیل آن، سپس، به همین منظور، به همین دلیل، پس، برای همین، بدین منظور، ... گزارش
2 | 0
misfortune١٧:٠٣ - ١٣٩٩/٠٩/٠٢🌟تیره روزیگزارش
2 | 1
فی نفسه٢١:١٤ - ١٣٩٩/٠٩/٠١🌟 Itself.گزارش
5 | 2
itself٢١:١٣ - ١٣٩٩/٠٩/٠١🌟بالنفسه. 🌟مستقیما. 🌟 فی نفسه.گزارش
7 | 0
activity٢١:٠٢ - ١٣٩٩/٠٩/٠١🌟عمل یا اعمال: Worldly activity ( اعمال دنیوی ) .گزارش
7 | 1
shelley٢٠:١٧ - ١٣٩٩/٠٨/٢٩🌟یک نوع نام خانوادگی. 🌟 ماری شلی ( 1797 - 1851 ) ، نویسنده انگلیسی ، نویسنده داستان کلاسیک گوتیک "فرانکشتاین. " 🌟پرسی شلی ( 1722 - 1822 ) ، شاع ... گزارش
2 | 0
sidney٢٠:١١ - ١٣٩٩/٠٨/٢٩🌟آقای فلیپ سیدنی ( ۱۵۵۴ - ۱۵۸۶ ) ، نویسنده و شاعر انگلیسی، عضو دربار ملکه الیزابت است.گزارش
5 | 0
cratylus١٣:٥٨ - ١٣٩٩/٠٨/٢٦🌟کراتیلوس: نام یکی از کتاب های نوشته افلاطون، فیلسوف یونانی است که به دیالوگ میان سقراط، کراتیلوس و هرمگنس دیگری می پردازد.گزارش
2 | 0
phaedrus١٢:٤٧ - ١٣٩٩/٠٨/٢٦🌟فایدروس: یکی از دیالوگ های افلاطون است.گزارش
5 | 0
timaeus١٢:٠٨ - ١٣٩٩/٠٨/٢٦🌟تیمائوس: کتابی نوشته افلاطون در سن ۷۰ سالگی اش است که �رمان تاریخی� و �افسانه ای درباره طبیعت� نیز نام گرفته است. این کتاب عمدتاً در قالب سخنگویی ا ... گزارش
5 | 0
parmenides٠٠:٥٣ - ١٣٩٩/٠٨/٢٦🌟پارمنیدس یا بارمنیدس یا برمانیدس در "الئا"، از توابع ایتالیا، در حوالی سال ۵۰۴ قبل از میلاد مسیح، به دنیا آمد. آنچه از این فیلسوف می دانیم این است ... گزارش
5 | 0
philebus٠٠:٤٦ - ١٣٩٩/٠٨/٢٦🌟فیلبوس: فیلبوس یکی از دیالوگ های مصون مانده سقراطی است که در قرن چهارم پیش از میلاد توسط افلاطون، فیلسوف یونان باستان نوشته شده است.گزارش
5 | 0
stating٢٣:٣٥ - ١٣٩٩/٠٨/٢٥🌟پیش بینی کردن. 🌟حدس زدن. 🌟If, for instance, we say “this table ( subject ) is beautiful ( predicate ) , ” we are stating that the table possess ... گزارش
12 | 1
bound١٨:٤٩ - ١٣٩٩/٠٨/٢٤🌟مطمئناً: Example in sentence: Any triangle or square that we construct using physical instruments is bound to be imperfect.گزارش
12 | 0
democritus٢٣:٢٢ - ١٣٩٩/٠٨/٢٣( فیلسوفیست یونانی در کتاب تاریخ نقدادبی ) 🌟Democritus 🌟 ذومقراطیس 🌟ذیمقراطیسگزارش
5 | 0
ذیمقراطیس٢٣:٢١ - ١٣٩٩/٠٨/٢٣( فیلسوفیست یونانی در کتاب تاریخ نقدادبی ) 🌟Democritus 🌟دماکریتوس 🌟ذومقراطیسگزارش
5 | 0
it should be said٢٣:٠٣ - ١٣٩٩/٠٨/٢٣🌟باید گفت که. . .گزارش
7 | 0